EKOWOD CORAZ BARDZIEJ EKO – PODSUMOWANIE

kwi 5, 2024 | Informacje

Zakończyliśmy cykl artykułów pn.: „EKOWOD coraz bardziej EKO”, w którym opowiedzieliśmy Państwu o naszych „zielonych projektach”.

Działania ekologiczne są niezwykle istotne dla długoterminowego dobrobytu planety i przyszłych pokoleń. Każdy może wnieść swój wkład poprzez podejmowanie proekologicznych działań w swoim życiu.

W branży wodno-kanalizacyjnej nigdy nie będzie momentu, w którym uda się osiąść na laurach, spoglądając jedynie na wodę płynącą z kranu. Zawsze będą plany, inwestycje i wizje na zmiany. Pomysłów jest bardzo wiele. Przed nami przyszłość, którą warto gonić.

W naszych planach na najbliższe lata znajduje się:

– rozbudowa oczyszczalni ścieków w Namysłowie wraz z budową biogazowni;

– skanalizowanie 100% terenów wiejskich w Gminie Namysłów;

– rozbudowa kwatery składowiska odpadów w Ziemiełowicach.

Poza podstawową działalnością naszym celem jest również promowanie pozytywnych nawyków ekologicznych oraz działań związanych z ochroną środowiska. Dzięki naszym działaniom EKOWOD może dziś efektywnie odpowiadać na wyzwania ekologiczne i ekonomiczne.

Prezes ZWiUK ”EKOWOD” Sp. z o.o.
Artur Masiowski

Skip to content