EKOWOD CORAZ BARDZIEJ EKO – KANALIZACJA

lut 5, 2024 | Informacje

 

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych ”EKOWOD” Sp. z o. o. w Namysłowie poza swoją podstawową działalnością komunalną stawia na ekologię i ochronę środowiska. Realizowana w Spółce od dłuższego czasu strategia, polega m. in. na rozwijaniu i doskonaleniu posiadanych technologii, w celu ochrony środowiska naturalnego.

W nowym cyklu artykułów pn.: „EKOWOD coraz bardziej EKO” chcemy opowiedzieć Państwu o naszych „zielonych projektach”. Na zakończenie dokonamy podsumowania i przedstawimy plany spółki na dalsze lata.

Dzięki naszym działaniom EKOWOD może dziś efektywnie odpowiadać na wyzwania ekologiczne i ekonomiczne. Naszym celem jest promowanie pozytywnych nawyków ekologicznych oraz działań związanych z ochroną środowiska.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich

Spółka EKOWOD mocno inwestuje w budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Namysłów. W poprzednim roku wybudowaliśmy sieć w Smarchowicach Śląskich. Obecnie prace trwają w Minkowsku i Ligocie Książęcej. Następne w kolejce czekają już Mikowice, a w kolejnym roku Niwki i Przeczów. Poza Namysłowem skanalizowane mamy 21 miejscowości z 32 sołectw.

Stare nieszczelne szamba stwarzają ryzyko przedostawania się nieczystości płynnych do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, co stanowi ogromne zagrożenie dla środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt. Odprowadzając ścieki poprzez system kanalizacji sanitarnej w 100% eliminujemy to zagrożenie.

Kanalizacja sanitarna to również podniesienie walorów ekologicznych danego obszaru dzięki poprawie jakości środowiska naturalnego, a w efekcie polepszenie standardu życia obecnych i przyszłych pokoleń

Poza czystym środowiskiem, korzystanie z sieci kanalizacyjnej to wygoda i bezpieczeństwo. Nie trzeba pamiętać o regularnym i kosztownym opróżnianiu zbiornika, nie występują nieprzyjemne zapachy oraz niebezpieczne zanieczyszczenia pobliskiego terenu.

Podłączenie nieruchomości do sieci podnosi ich standard i wartość, a sukcesywnie rozbudowywana infrastruktura pozwala na dostosowywanie gospodarki wodno-ściekowej gminy do standardów europejskich. Zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości do podłączania swoich gospodarstw domowych do sieci kanalizacji sanitarnej ze względu na korzyści jakie płyną zarówno dla mieszkańców jak i środowiska naturalnego.

Prezes ZWiUK ”EKOWOD” Sp. z o.o.
Artur Masiowski

 

Skip to content