EKOWOD INWESTUJE W FOTOWOLTAIKĘ

lip 24, 2023 | Informacje

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” cały czas inwestuje w fotowoltaikę. Na terenie należącym do spółki powstało do tej pory 9 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 320,15 kW.

Stacja Uzdatniania Wody w Namysłowie – instalacja o mocy 47,79 kW

Stacja Uzdatniania Wody w Jakubowicach – instalacja o mocy 39,20 kW

Stacja Uzdatniania Wody w Świerczowie – instalacja o mocy 19,60 kW

Stacja Uzdatniania Wody w Siedlicach – instalacja o mocy 39,00 kW

Stacja Uzdatniania Wody w Woskowicach Górnych – instalacja o mocy 40,00 kW

Pompownia wody w Głuszynie – instalacja o mocy 10,70 kW

Tłocznia ścieków w Smarchowicach Wielkich – instalacja o mocy 26,00 kW

Oczyszczalnia ścieków w Namysłowie – instalacja o mocy 48,06 kW

Siedziba spółki przy ul. Mariańskiej w Namysłowie – instalacja o mocy 49,80 kW

W pierwszym półroczu 2023 r z powyższych instalacji wyprodukowanych zostało ok. 150 MWh.

Koszty energii rosną dla odbiorców indywidualnych i dla przedsiębiorstw. Energia elektryczna jest potrzebna do uzdatniania wody i do dostarczania jej mieszkańcom. Potrzebna jest też przy oczyszczaniu ścieków.

Celem budowy instalacji fotowoltaicznych jest dążenie naszego przedsiębiorstwa do samowystarczalności energetycznej, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów energii elektrycznej.

Spółka ”EKOWOD”, wykorzystując odnawialne źródła energii, dba również o poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla, a tym samym aktywnie włącza się do działań związanych z walką ze zjawiskiem smogu.

Spółka planuje budowę kolejnych instalacji. Jak podkreśla prezes spółki Artur Masiowski – inwestycje w odnawialne źródła energii i propagowanie proekologicznych rozwiązań są jednym z priorytetów ZWiUK „EKOWOD”.

?
Skip to content