INFORMACJA – PŁUKANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

mar 5, 2024 | Informacje

W związku z awarią sieci wodociągowej (uszkodzenie hydrantu przez nieznanego sprawcę w dniu 03.03.2024 r. w Namysłowie) informujemy, iż jakość dostarczanej przez nas wody mogła ulec chwilowemu pogorszeniu.

Spółka ”EKOWOD” przeprowadziła prace związane z płukaniem sieci wodociągowej co mogło wpłynąć na zmianę właściwości wody, tzn. mogło wystąpić okresowe podwyższenie barwy i mętności. Proces okresowego płukania sieci wodociągowej usuwa osady, przyczyniając się do uzyskania dużej stabilności przepływającej wody.

Podkreślamy, że woda w czasie płukania, jest bezpieczna dla zdrowia. Dostarczana przez naszą spółkę woda jest poddawana odpowiednim badaniom i spełnia wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wyniki badań dostępne są na naszej stronie internetowej.

?
Skip to content