JAK ZAGOSPODAROWAĆ WODĘ DESZCZOWĄ W OBRĘBIE DZIAŁKI

cze 3, 2020 | Informacje

Woda jest źródłem życia. Powierzchnia Ziemi jest w około 71% pokryta wodą. Woda z oceanów i mórz stanowi 97% światowych zasobów. Jest to woda słona – niezdatna do picia dla ludzi i większości zwierząt. Woda słodka, dostępna do spożycia stanowi niecały 1%, pozostała część wody jest uwięziona w lodowcach oraz lodach Arktyki i Antarktyki. Zasoby wody pitnej na Ziemi są ograniczone i podlegają nieustannej presji wynikającej z działalności człowieka w dziedzinie przemysłu, rolnictwa, gospodarki komunalnej, a także zmiany klimatu. Coraz częściej mamy do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi takimi jak susze i powodzie. Odpowiednie zagospodarowanie deszczówki jest szansą na poradzenie sobie ze zmianami klimatu.

Deszczówka w miastach zazwyczaj spływa nie wsiąkając w teren i tym samym nie odbudowuje stanu wód podziemnych, które stanowią naturalną retencję. W czasie upałów i okresów bez deszczu wody może brakować roślinom oraz ludziom. Zdarza się również, że w czasie opadów do kanalizacji, które w większości nie są w stanie przyjąć dużej ilości wody w krótkim czasie, podczas nawalnych deszczy trafiają jej olbrzymie masy. To często kończy się podtopieniami. W związku z powyższym zamiast zmagać się z niszczącym działaniem wody warto wykorzystać ją do własnych celów i odpowiednio zagospodarować deszczówkę oraz zachować na działce jak najwięcej terenów biologicznie czynnych. Aby zatrzymać wodę opadową i skorzystać z jej dobrodziejstw wystarczy niewielkie zaangażowanie. Deszczówka jest bezcennym zasobem, dzięki któremu możemy zmniejszyć zużycie wody w naszym gospodarstwie do 50%. W gospodarstwie domowym z dziennego zużycia wody, kształtującego się na poziomie 150 litrów na osobę, ponad 40 litrów zużywa się na spłukiwanie toalet. Pozostałe 110 litrów wykorzystuje się do: higieny osobistej – 50 litrów, mycia naczyń – 12 litrów, do celów spożywczych – 5 litrów oraz do prania, mycia samochodu i porządków w domu i ogrodzie (w sumie ponad 40 litrów). Widać więc wyraźnie, iż z dziennego zużycia około połowę wody można zastąpić wodą nie mającą jakości spożywczej czyli właśnie deszczówką. Zebraną wodę można wykorzystać w środku oraz na zewnątrz budynku. Możemy podlać nią ogród (dla roślin deszczówka jest najzdrowsza) lub użyć do pojenia zwierząt, prania, mycia, a także do spłukiwania toalet. Gromadząc deszczówkę zapewnimy sobie potrzebną wodę na bezopadowe i upalne okresy suszy.

Oto kilka przykładów w jaki sposób można zagospodarować wodę opadową:

 • zbiorniki na deszczówkę (np. beczka, cysterna, studnia);
 • powierzchniowe zbiorniki retencyjne (np. oczka wodne obsadzone roślinnością);
 • podziemne zbiorniki retencyjne (z których można czerpać duże ilości wody do celów gospodarskich);
 • powierzchnie przepuszczalne (np. kostka ażurowa, kamienie);
 • skrzynki rozsączające (powoli uwalniają wodę do gruntu, wspomagając nawodnienie gleby);
 • zielone dachy (wiążą wodę, poprawiają mikroklimat);
 • stawy hydrofitowe (obfitują w rośliny wodne i bagienne skutecznie usuwając zanieczyszczenia oraz przechwytują nadmiar wody);
 • korytka spływowe (odprowadzają wodę do stawów, oczek wodnych, niecek);
 • ogrody deszczowe (łąki kwietne oczyszczają wodę i wiążą ją długo w glebie);
 • pasaże roślinne (mogą stanowić zwarty pas ochronny na obrzeżach działki i przy drogach).

Korzyści wynikające z używania wody deszczowej:

 • zużywając mniej wody wodociągowej oszczędzamy pieniądze;
 • pranie odzieży w miękkiej wodzie deszczowej jest bardziej efektywne i pozwala na zmniejszenie ilości używanego proszku nawet do 50%
 • miękka deszczówka zawiera mniej kamienia i jest szczególnie korzystna dla roślin – zapobiega także odkładaniu się kamienia w pralkach oraz w toaletach;
 • używając wody deszczowej aktywnie przyczyniamy się do ochrony środowiska i oszczędzamy cenne zapasy wody podziemnej;
 • unikamy także opłat związanych z odprowadzaniem niewykorzystanej deszczówki do sieci kanalizacyjnej;
 • dzięki gromadzeniu deszczówki na miejscu, do ponownego jej wykorzystania, mniej obciążony jest system kanalizacyjny; deszczówka nie jest odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji, co pomaga zredukować miejscowe podtopienia.

Dzięki powyższym działaniom możemy mieć modelowe pro-retencyjne gospodarstwo domowe i stać się rzecznikiem ważnej sprawy – ochrony środowiska. Przy okazji poprawimy sobie komfort życia i oszczędzimy pieniądze.

Skip to content