KOMUNIKAT

sie 8, 2022 | Informacje

W odpowiedzi na zapytanie mieszkańców informujemy, że spółka ”EKOWOD” rozpoczęła prace związane z budową biogazowni z agregatami kogeneracyjnymi na terenie oczyszczalni ścieków w Namysłowie. Koszt inwestycji wyniesie ok. 40 mln zł. Instalacja ta przetwarzała będzie osady ściekowe, czego skutkiem będzie zmniejszenie uciążliwości zapachowej oraz wytworzenie energii elektrycznej na potrzeby własne zakładu.

Na  chwilę obecną – jedynym, racjonalnym, uregulowanym zarówno przez prawo europejskie, jak i krajowe sposobem przetwarzania i ostatecznego zagospodarowywania komunalnych osadów ściekowych jest przetwarzanie w biogazowni a następnie rolnicze wykorzystanie.

W chwili obecnej celu polepszenia właściwości osadów oraz zmniejszenia uciążliwości zapachowych stosowane są odpowiednie biopreparaty, a każdy pojazd opuszczający teren oczyszczalni jest dokładnie myty.

Każdy wywóz osadu zgłaszany jest do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, a następnie rejestrowany i monitorowany przez odpowiednie służby Ochrony Środowiska.

?
Skip to content