KOMUNIKAT

wrz 19, 2023 | Informacje

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych ”EKOWOD” Sp. z o. o. w Namysłowie, informuje iż woda dostarczana przez Spółkę PROWOD z sieci wodociągowej do gospodarstw domowych w miejscowości Ładza i Krzywa Góra jest przydatna do celów sanitarnych i spożywczych.
Spółka PROWOD przeprowadzała prace związane z dezynfekcją i płukaniem sieci wodociągowej co mogło wpływać na zmianę właściwości wody, tzn. mogły wystąpić okresowe podwyższenie barwy i mętności. Proces okresowego płukania sieci wodociągowej usuwa osady, przyczyniając się do uzyskania dużej stabilności przepływającej wody.
Podkreślamy, że woda w czasie płukania, jest bezpieczna dla zdrowia. Dostarczana przez PROWOD woda jest poddawana odpowiednim badaniom i spełnia wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
?
Skip to content