MOCNO PADA, STUDZIENKI NIE WYTRZYMUJĄ

lip 30, 2022 | Informacje

Informujemy iż, w związku z obfitymi opadami deszczu, sieć kanalizacyjna może nie nadążać z odprowadzaniem wody, co może doprowadzić do zalewania posesji.

Spółka EKOWOD podjęła działania mające na celu niedopuszczenie do w/w sytuacji.

Szczególnie niebezpieczne i szkodliwe, podczas takich opadów, jest nielegalne wprowadzanie wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej. Wpięcie instalacji deszczowej do przyłącza kanalizacyjnego na terenie posesji, to przypadki bardzo uciążliwe dla środowiska, ludzkiego zdrowia oraz naszej spółki.

Oczyszczalnia ścieków posiadają określoną przepustowość, a wody opadowe wpuszczane bez kontroli do kanalizacji sanitarnej znacząco wpływają na przekroczenie różnych parametrów.

Skutki wprowadzania wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej odczuwalne są chociażby za pośrednictwem nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się ze studzienek kanalizacyjnych. Efekty takich procederów widoczne są najczęściej podczas intensywnych opadów deszczu.
Dochodzi wtedy do lokalnych podtopień ściekami wylewającymi się przez włazy studzienek kanalizacyjnych. Wprowadzając wodę deszczową oprócz wymienionych zagrożeń dla ludzi i środowiska marnuje się także energię potrzebną do oczyszczenia dodatkowego ścieku.

Drodzy mieszkańcy pamiętajcie, że wodę opadową należy zagospodarować na własnej posesji, a w okresie suszy czy upałów można wykorzystać ją do podlewania.

?
Skip to content