MODERNIZACJA GŁÓWNEJ MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ

gru 7, 2021 | Informacje

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych ”EKOWOD” Sp. z o. o. realizuje obecnie jedną z największych w ostatnich latach inwestycji w zakresie modernizacji istniejącej sieci wodociągowej. Inwestycja obejmuje modernizację głównej magistrali wodociągowej zlokalizowanej w Namysłowie przy ul. Jana Pawła II. Prace wykonywane są w związku z przebudową drogi krajowej nr 39.

Celem inwestycji jest przebudowa sieci wodociągowej zasilającej w wodę budynki zlokalizowane przy ul. Jana Pawła II oraz dalsze części miasta i gminy. Rurociągi w złym stanie technicznym zostaną wymienione na nowe wykonane z polietylenu, a odgałęzienia sieci zasilające w wodę ulice przyległe zostaną włączone do nowo wybudowanej magistrali. Modernizacja sieci wodociągowej wraz z armaturą znacząco ograniczy ilość awarii oraz poprawi warunki eksploatacji sieci. Dzięki nowym zasuwom w przypadku awarii na sieci nie będzie potrzeby wyłączania dopływu wody w całym mieście. Wszystkie te działania zapewnią mieszkańcom ciągłość dostawy wody pod odpowiednim ciśnieniem przy zachowaniu najlepszych parametrów jakościowych.

Zrealizowanie powyższego zadania zapewni przede wszystkim poprawę stanu technicznego infrastruktury wodociągowej, co z kolei przyczyni się do zoptymalizowania pracy systemu oraz zmniejszenia kosztów eksploatacji. Poprawi się również dostępność do wysokiej jakości wody pitnej. Nasza inwestycja należy do tych, której nie zobaczymy na co dzień, ponieważ jest schowana pod ziemią, ale znacząco wpływa na jakość życia każdego mieszkańca.

?
Skip to content