MODERNIZACJA SUW PRZY UL. JANA PAWŁA II W NAMYSŁOWIE

mar 5, 2024 | Informacje

 

 

Uzdatnianie to nic innego jak nadawanie wodzie właściwości, które będą spełniały określone normy. O konieczności poprawy jakości wody informują m.in. nowelizacje przepisów. Normy, jakim powinna odpowiadać woda reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Spółka ”EKOWOD” korzysta z własnych ujęć wód podziemnych. Mimo, że są one znacznie lepszym źródłem wody pitnej niż wody powierzchniowe, również wymagają uzdatniania.

Prace związane z modernizacją SUW przy ul. Jana Pawła II wykonywane są przez firmę ”AquaRD” z siedzibą w Warszawie. Inwestycja polega na kompleksowej przebudowie istniejącego układu technologicznego, zwiększenie jego zdolności produkcyjnych poprzez zastosowanie nowych urządzeń oraz rozwiązań techniczno–automatycznych pozwalających na bezobsługową pracę obiektu.

Jak podkreśla prezes Spółki Artur Masiowski dzięki przeprowadzonej modernizacji zwiększamy niezawodność pracy naszej stacji, zapewniamy odpowiednie parametry uzdatnionej wody, a także zoptymalizujemy koszty produkcji, co przełoży się na dalszą bezproblemową eksploatację.

?
Skip to content