NAPEŁNIANIE BASENÓW OGRODOWYCH

cze 27, 2022 | Informacje

 

Co roku wiele osób zwraca się do naszej spółki z prośbą o umożliwienie napełnienia przydomowych basenów bezpośrednio z hydrantu zlokalizowanego w pobliżu swojej posesji. Niestety taki wniosek spotka się z odmową realizacji. Przypominamy, że hydrant jest urządzeniem wodociągowym służącym do celów przeciwpożarowych i technologicznych związanych z eksploatacją sieci wodociągowej. Pracownicy EKOWOD-u nie napełniają basenów z hydrantów, ani też nie świadczą usług dowozu wody.

Napełnianie basenu należy wykonać z wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku. Zalecamy napełnianie umiarkowanym strumieniem wody, pod stałym nadzorem. Gwałtowny pobór wody z instalacji może skutkować okresowym pogorszeniem jakości wody bądź spadkiem ciśnienia. Napełniania zbiorników wodą najlepiej dokonywać w godzinach 23.00 – 4.00 czyli podczas mniejszego obciążenia sieci wodociągowej.

Informujemy również, że w przypadku napełniania basenów wodą wodociągową zwolnienie z opłaty za odprowadzanie ścieków możliwe jest wyłącznie w sytuacji opomiarowania poboru podlicznikiem ogrodowym.

?
Skip to content