O PLANACH SPÓŁKI „EKOWOD”

mar 12, 2021 | Informacje

Poniżej przedstawiamy Wywiad z Prezesem ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o. o. udzielony dla Kuriera Namysłowskiego.

– Panie prezesie w 2009 r. udzielił Pan wywiadu dla „Gazety Namysłowskiej”, który od pewnego czasu udostępniany jest w mediach społecznościowych. Czy pamięta Pan ten wywiad? W wywiadzie złożył Pan kilka zapewnień i obietnic. Co z tego udało się Panu zrealizować.

Obietnica 1 – Modernizacja systemu wodociągów.

Pamiętam jak kilkanaście lat temu obiecałem połączyć system wodociągów w całym powiecie i pozostawić kilka najbardziej wydajnych stacji uzdatniania wody. Po latach mogę śmiało powiedzieć, że zdanie zostało zrealizowane w całości z małym wyjątkiem. Tzn. wyłączono z użytku stację uzdatniania wody w Zieleńcu, a w jej miejsce wybudowano nowoczesną i automatyczną stację w Siedlicach. Na optymalizację wodociągów planowano wydatek w wysokości ok 3 mln zł, natomiast w rzeczywistości przeznaczono na ten cel kilkanaście milionów złotych. Sytuacja w gospodarce wodnej została uporządkowana. Nie znaczy to jednak, że nie będziemy inwestować w budowę nowych obiektów na terenie powiatu. Aktualnie spółka posiada bezpieczne rezerwy na stacjach uzdatniania i jest w stanie zapewnić wodę nowym odbiorcom.

Zrealizowano.

Obietnica 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej. Pozyskanie środków z Funduszu Spójności.

W tamtym czasie mieliśmy przygotowane projekty techniczne na budowę kanalizacji sanitarnej w 20 miejscowościach na terenie powiatu. Czekaliśmy na uzyskanie pozwolenia na budowę i aplikowaliśmy o środki zewnętrzne. W planach zostały również ujęte: rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia kanalizacji. Z wielką satysfakcją po 10 latach muszę stwierdzić, że nie tylko wykorzystaliśmy szansę na pozyskanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zrealizowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jakubowice, Idzikowice, Łączany, Ziemiełowice, Jastrzębie, Smarchowice Wielkie, Rychnów, Objazda, Kowalowice, ale także w ramach powstałych oszczędności zmodernizowano sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego i ul. Reymonta-Kraszewskiego w Namysłowie. Ponadto wykonano renowację kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej-Oławskiej metodą bezwykopową oraz dokonano rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Namysłowie.

Te działania miały za zadanie umożliwić późniejsze włączenie się do wybudowanej sieci pozostałym miejscowościom tj.: Wilków, Pągów, Strzelce, Domaszowice, Gręboszów Świerczów, Biestrzykowice, Nowe Smarchowice, Głuszyna, Smogorzów, Bukowa Śląska.

Łącznie skanalizowano 20 miejscowości. Dzięki rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej nastąpił rozwój miasta. Powstało kilkanaście nowych zakładów pracy oraz wybudowano nowe osiedla mieszkaniowe.

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim pracownikom spółki „EKOWOD” za pracę i wkład włożony w rozwój naszej gminy i powiatu. Szczególne podziękowania     kieruję do Pana Andrzeja Wiechy, Pana Romana Kani, Pana Łukasza Barana, Pana Stanisław Góreckiego, Pani Marty Bieniek oraz Pana Wiesława Krupnika za ciężką pracę i zaangażowanie dzięki, któremu udało się pozyskać środki zewnętrzne na budowę sieci kanalizacyjnej.

Te wszystkie działania, o których mówiliśmy stanowiły pewien etap w rozwoju firmy. Przypomnę, że w 2003 roku spółka zatrudniała 70 pracowników. Dziś jest to 140 osób. Jak powiedziałem wcześniej były to kilkunastomilionowe inwestycje, które w sposób radykalny zmieniły wielkość i jakość spółki.

Zrealizowano.

-Ale mimo tylu inwestycji został Pan odwołany ze stanowiska prezesa tej spółki w 2015 r. Dlaczego?

Myślę, że o to należy zapytać byłego burmistrza Juliana Kruszyńskiego ale mam nadzieję, że po kilku latach wyciągnięte przez niego refleksje spowodują, że już więcej w życiu nie będzie podejmował takich decyzji. Szkoda, że spółka w latach 2015-2018 nie przystąpiła do budowy kanalizacji z kolejnych etapów możliwych do realizacji ze środków pomocowych oraz modernizacji oczyszczalni ścieków.

-W 2018 r ponownie został Pan powołany na stanowisko Prezesa Spółki „EKOWOD” po objęciu fotela burmistrza przez Bartłomieja Stawiarskiego. Jakie palny na przyszłość ma spółka i jaka jest jej obecna kondycja?

Po powrocie na stanowisko w listopadzie 2018 r. podjąłem działania, które mają skutkować rozwojem inwestycji w Spółce. Niestety środki europejskie na rozbudowę sieci kanalizacyjnych już się skończyły, dlatego musimy zorganizować inny montaż finansowy wielu inwestycji. Zamierzenia inwestycyjne spółki zostały określone w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Najważniejsze z nich to:

– modernizacja oczyszczalni ścieków w Namysłowie z budową biogazowni – 22 mln zł;

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie południa Gminy Namysłów (Smarchowice Śląskie, Barzyna, Ligota Książęca, Minkowskie, Mikowice) – 19 mln zł;

– zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie północnym Gminy Namysłów (Głuszyna, Woskowice Małe).

Oczywiście jest to program rozłożony na okres 3-5 lat. Jego realizacja będzie możliwa po zaciągnięciu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W roku poprzednim poza zadaniami własnymi zrealizowaliśmy 22 duże inwestycje zewnętrzne związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Nasze przedsiębiorstwo inwestuje również w odnawialne źródła energii. Na dachu hali garażowej przy ul. Mariańskiej 2 zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne o mocy 49,80 kW. Pozyskana energia słoneczna będzie wykorzystywana na potrzeby własne spółki.

W tym roku razem z Namysłowskim Ośrodkiem Kultury przeprowadzamy akcję „Namysłów Eko+ Pozytywny”. Jest to cykl warsztatów i różnorodnych działań ekologicznych skierowanych do dzieci z naszej gminy.  Celem akcji jest zwrócenie uwagi na środowisko oraz zagrożenia jakie niesie ze sobą kryzys ekologiczny.

ZWiUK „EKOWOD” na bieżąco stara się modyfikować swoje działania i dokonywać kolejnych zakupów inwestycyjnych. W ostatnich dwóch latach nabyliśmy nowoczesne koparko-ładowarki, śmieciarki, ciągniki oraz inne niezbędne dla prowadzonej działalności urządzenia. Systematyczna wymiana sprzętu przynosi efekty w postaci mniejszej awaryjności i szerszego wachlarza sprzętu jakim dysponuje Spółka.

Uważam, że misją firmy komunalnej jest jak najlepsza praca na rzecz mieszkańców. Staramy się realizować zadania spółki w sposób jak najlepszy. Myślę, że EKOWOD jest widoczny i postrzegany pozytywnie na terenie powiatu.

Na koniec rozmowy chciałbym podziękować wszystkim pracownikom, za codzienny trud
i poświęcenie, zaangażowanie, sumienność oraz rzetelność które pozwoliły Nam wspólnie zrealizować wiele ważnych projektów. Mimo trudnej sytuacji spowodowanej COVID-19 nieprzerwanie pracowaliście i dawaliście z siebie wszystko by Nasza firma wciąż się rozwijała. Bardzo Wam za to dziękuje.

Artur Masiowski

Prezes ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o. o.

?
Skip to content