PODPISANIE UMOWY Z WFOŚIGW

lis 3, 2022 | Informacje

 

26 października br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu odbyło się podpisanie umowy pożyczki dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych ”EKOWOD” Sp. z o. o. w Namysłowie.

Pożyczka została udzielona na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ligota Książęca i Minkowskie.

Planowana inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w układzie ciśnieniowym wraz z przyłączami w miejscowościach Ligota Książęca i Minkowskie w Gminie Namysłów wraz z rurociągami tranzytowym. Ścieki z miejscowości objętych wnioskiem przesyłane będą ostatecznie do oczyszczalni ścieków w Namysłowie. Sieć kanalizacyjną zorganizowano tak, by włączyć ją do zaprojektowanego systemu kanalizacyjnego w miejscowości Barzyna, będącego w trakcie realizacji.

Dla zabudowy projektuje się budowę kanalizacji w systemie ciśnieniowym z indywidualnymi przepompowniami przydomowymi, pompowniami pośrednimi  współpracującymi z tłocznym rurociągiem tranzytowym zakończonym tłocznią ścieków w Smarchowicach Wielkich przetłaczającą ścieki bezpośrednio do oczyszczalni w Namysłowie.

Zarówno sieć kanalizacyjna tranzytowa jak i sieć ciśnieniowa zostaną wykonane z rur PEHD łączonych metodą zgrzewania. Projektowany system kanalizacji to sieć sanitarna w systemie ciśnieniowym o następujących głównych parametrach:

  • rurociągi z rur PEHD DN125 – 2126 m;
  • rurociągi z rur PEHD DN110 – 1428 m;
  • rurociągi z rur PEHD DN90 – 3798 m;
  • rurociągi z rur PEHD DN75 – 793 m (w tym 203 m przyłączy do pompowni przydomowych);
  • rurociągi z rur PEHD DN63 – 1331 m;
  • rurociągi z rur PEHD DN50 – 4595 m (w tym 3954 m przyłączy do pompowni przydomowych);
  • przepompownie sieciowe – 2 szt.;
  • przepompownie przydomowe – 141 szt.
?
Skip to content