PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

mar 30, 2021 | Informacje

Na zlecenie ZWiUK “EKOWOD” Spólki z o.o. opracowywana jest dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Ligota Książęca, Mikowice i Minkowskie. W związku z czym wyłonione biuro projektowe będzie od miesiąca kwietnia br. odwiedzało właścicieli poszczególnych nieruchomości w celu uzgadniania przebiegu trasy przyłączy kanalizacyjnych – koszt wykonania dokumentacji projektowej ponosi Spółka EKOWOD.

Gorąco zachęcamy do deklarowania chęci przyłączenia do sieci.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z pracownikami Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

?
Skip to content