Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego” ZZP.XI/PZP/PN/D/2020.MA

Kwi 8, 2020 | Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego” ZZP.XI/PZP/PN/D/2020.MA

Specyfikacje

8 kwietnia 2020 r.

17 kwietnia 2020 r.

Informacje o wyborze oferty

24 kwietnia 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

27 kwietnia 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

15 maja 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

?
Skip to content