Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.: Dostawa, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie nowych pojemników na odpady segregowane (6 000 sztuk o pojemności 240 l) ZZP.XXVII/PZP/PN/D/2020.MA

Lis 18, 2020 | Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.: Dostawa, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie nowych pojemników na odpady segregowane (6 000 sztuk o pojemności 240 l)

ZZP.XXVII/PZP/PN/D/2020.MA

Specyfikacje

18 listopada 2020 r.

 

25 listopada 2020 r.

Informacje o wyborze oferty

4 grudnia 2020 r.

 Informacja z otwarcia ofert 

 

8 grudnia 2020 r.

 Informacja o unieważnieniu postępowania

?
Skip to content