Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.: Dostawy oleju napędowego na potrzeby własne Zamawiającego ZZP.XXIV/PZP/PN/D/2020.MA

Paź 8, 2020 | Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.:  Dostawy oleju napędowego na potrzeby własne Zamawiającego

ZZP.XXIV/PZP/PN/D/2020.MA

Specyfikacje

8 października 2020 r.

Informacje o wyborze oferty

16 października 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

22 października 2020 r.

Informacja z otwarcia dodatkowych ofert

23 października 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

5 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

?
Skip to content