ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE NAMYSŁÓW

lut 23, 2021 | Informacje

Przyjęta przez Spółkę „EKOWOD” strategia inwestycyjna w obszarze gospodarki wodno-ściekowej zakłada w najbliższych latach rozbudowę systemu sieci kanalizacyjnej w południowej części Gminy Namysłów. Opracowywana etapami dokumentacja projektowa przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej w całości w systemie ciśnieniowym umożliwiając lokalizację sieci o mniejszych przekrojach w poboczach dróg, co z kolei związane jest z mniejszymi stałymi rocznymi opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. W przypadku budowy kanalizacji w systemie ciśnieniowym nie występują wody przypadkowe i infiltracyjne, które przy budowie kanalizacji grawitacyjnej mogą zwiększać okresowo o 50% ilość transportowanych ścieków, co przekłada się na większe koszty zużycia energii. Wybór technologii budowy w systemie kanalizacji ciśnieniowej podyktowany jest przede wszystkim:

– ukształtowaniem terenu – teren płaski z minimalnymi spadkami,

– rozległą zabudową,

– istniejącym uzbrojeniem terenu,

– wysokim poziomem wód gruntowych

– niższymi kosztami inwestycji,

– możliwością lokalizowania sieci w poboczach dróg bez konieczności naruszania nawierzchni jezdni,

– możliwością układania rurociągów metodą bezwykopową – horyzontalnego przewiertu sterowanego bez konieczności kosztownego otworzenia nawierzchni.

W etapie I zakładana jest budowa sieci tranzytowej z Barzyny do Smarchowic Wielkich oraz skanalizowanie miejscowości Smarchowice Śląskie. Równolegle z budową powyższego zakresu planuje się rozpoczęcie etapu II obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Ligota Książęca, Mikowice, Minkowskie i Barzyna. Faza realizacyjna budowy sieci w tych miejscowościach zakończy się w roku 2023 r. W ostatnim etapie zostanie przygotowana dokumentacja projektowa oraz zrealizowana budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Brzozowiec, Żaba, Krasowice, Przeczów i Niwki.

Podstawę  systemu kanalizacji ciśnieniowej  stanowi indywidualna  pompownia przydomowa, do której grawitacyjnie doprowadzone będą ścieki z jednego domu. Dalej, przy pomocy pompy wirowej wyposażonej w rozdrabniacz zanieczyszczeń stałych, ścieki trafią przewodem ciśnieniowym z rur PEHD o średnicy 50 mm do pobliskiego kolektora ciśnieniowego zakończonego pompownią sieciową. Następnie rurociągiem tranzytowym przetłoczone zostaną do kolejnej wioski i efekcie dopłyną do oczyszczalni ścieków w Namysłowie.

Zbiorniki pompowni przydomowych wykonane są z prefabrykowanych gotowych studzienek z tworzywa sztucznego (PEHD) o średnicy φ 800 mm i głębokości do 2,5 m.

Wyposażenie kompletnego zestawu pompowni przydomowej składa się z:

– pompy wirowej  z urządzeniem rozdrabniającym i orurowaniem

– pneumatycznych czujników poziomu ścieków,

– skrzynki sterowniczej,

– kabli zasilających i sterowania.

?
Skip to content