ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

sty 22, 2020 | Informacje

Spółka „EKOWOD” w styczniu rozpoczęła prace związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. T. Różewicza i K. I. Gałczyńskiego w Namysłowie. Zgodnie z dokumentacją projektową wybudowana zostanie sieć wodociągowa o średnicy Ø110 PEHD i długości ok. 480 m oraz sieć kanalizacyjna o średnicy Ø200 PVC i długości ok. 550 m. Celem inwestycji jest doprowadzenie wody oraz odprowadzanie nieczystości płynnych z terenu osiedla zabudowy mieszkaniowej.Przeprowadzona inwestycja pozwoli na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej mogących powstać w przyszłości na terenie osiedla budynków mieszkalnych oraz zapewni możliwość dalszej rozbudowy sieci. Prosimy o zachowanie ostrożności w obrębie prowadzonych prac oraz do stosowania się do oznakowań placu budowy.

?
Skip to content