ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W NAMYSŁOWIE

maj 6, 2021 | Informacje

Spółka „EKOWOD” w maju rozpoczęła prace związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul. Podleśnej i Świerkowej w Namysłowie. Zgodnie z dokumentacją projektową wybudowana zostanie sieć wodociągowa o średnicy Ø110 PEHD i długości ok. 770 m, Ø160 PEHD o długości ok. 300 m oraz sieć kanalizacyjna o średnicy Ø200 PVC i długości ok. 900 m.

Celem inwestycji jest doprowadzenie wody oraz odprowadzanie nieczystości płynnych z terenu osiedla zabudowy mieszkaniowej. Przeprowadzona inwestycja pozwoli na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej mogących powstać w przyszłości na terenie osiedla budynków mieszkalnych oraz zapewni możliwość dalszej rozbudowy sieci.

Prosimy o zachowanie ostrożności w obrębie prowadzonych prac oraz do stosowania się do oznakowań placu budowy.

?
Skip to content