SPOTKANIE INFORMACYJNE W SMARCHOWICACH ŚLĄSKICH

cze 25, 2021 | Informacje

W dniu 24 czerwca odbyło się spotkanie informacyjne w miejscowości Smarchowice Śląskie poświęcone długo oczekiwanej inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej w południowej części Gminy Namysłów.

Przedstawiciele Spółki “EKOWOD” wraz z burmistrzem Namysłowa Bartłomiejem Stawiarskim przedstawili sposób finansowania zadań oraz zakładany harmonogram ich realizacji.

Zaproponowany przez Burmistrza i Spółkę sposób finansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych spotkał się z dużym zrozumieniem mieszkańców i spełnił ich oczekiwania.

Myślimy, że wszystkie zgłaszane wątpliwości zostały wyjaśnione, a w razie niejasności zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu przygotowania i realizacji inwestycji. Kolejnym etapem będzie skanalizowanie miejscowości Ligota Książęca, Mikowice, Minkowskie i Barzyna, na które opracowywana jest obecnie dokumentacja projektowa.

?
Skip to content