ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

mar 22, 2024 | Informacje

Światowy Dzień Wody, obchodzony corocznie 22 marca, w 2024 roku skupia się na temacie “Woda dla pokoju”. Ma ono na celu pokazanie roli czystej wody w budowaniu pokoju na świecie.

Woda, będąca podstawowym składnikiem i budulcem życia, odgrywa kluczową rolę w kreowaniu dobrobytu i wspieraniu rozwoju gospodarczego, społecznego oraz osobistego. W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zmianą klimatu i wzrostem populacji, istnieje pilna potrzeba współpracy międzynarodowej i wewnątrzregionalnej w celu ochrony i zachowania tego najcenniejszego naturalnego zasobu.

?
Skip to content