SZTAB KRYZYSOWY W WILKOWIE

cze 17, 2021 | Informacje

Dnia 17.06.2021 r w Wilkowie odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego. Mieszkańcy Pągowa, Pszenicznej i Bukowia mają problem z dostępem do wody.

Prezes Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o. o. „EKOWOD” w związku z panującymi od dłuższego czasu wysokimi temperaturami zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Wilków o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody z gminnej sieci wodociągowej. Zużycie wody podczas ostatnich upalnych dni jest kilkukrotnie większe, co powoduje, że urządzenia wodociągowe szczególnie w godzinach zwiększonego rozbioru nie mają wystarczającej wydajności do zaspokojenia potrzeb wszystkich mieszkańców gminy. Proszę o rozważne użytkowanie wody pitnej z sieci wodociągowej i ograniczenie jej wykorzystania do celów innych niż socjalno-bytowe.

W szczególności proszę o niepodlewanie wodą na terenie gminy Wilków od dnia 17.06.2021 r. do odwołania:

  • trawników;
  • terenów rekreacyjnych;
  • ogródków przydomowych, ogrodów;
  • napełniania basenów;
  • upraw rolnych, sadowniczych i działkowych .

Jednocześnie informuję, że w przypadku gdy mieszkańcy nie będą stosować się do tych zasad, może nastąpić pogorszenie jakości wody, spadek ciśnienia lub mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. Przypominam, że nieuprawnione korzystanie z hydrantów na sieci wodociągowej jest przestępstwem i ujawnienie takich przypadków będzie skutkowało powiadomieniem odpowiednich służb.

Za niedogodności i ewentualne utrudnienia w dostawie wody pitnej przepraszamy.

?
Skip to content