TOALETA TO NIE ŚMIETNIK

mar 1, 2024 | Informacje

Jednym z częstych problemów naszych wodociągów są nieodpowiednie nawyki mieszkańców, związane z korzystaniem z sieci sanitarnej. Wszystko to, co nadprogramowo trafia do kanalizacji, prędzej czy później powoduje zatory i awarie, a tym samym generuje dodatkowe koszty związane z ich usuwaniem.

W teorii nie jest tak źle, bo większość zapytanych osób wie jak powinno się korzystać z kanalizacji. Z praktyką jest gorzej, ponieważ do toalet często trafiają rzeczy, które nigdy nie powinny się w nich znaleźć. Niektórzy mieszkańcy po prostu zapominają się lub robią to w pośpiechu. Niestety wrzucanie do WC nierozpuszczalnych przedmiotów, takich jak np. artykuły higieniczne, skutkuje zatorami oraz kosztownymi awariami sieci kanalizacyjnej. Dlatego jednym z naszych zadań jako spółki komunalnej, jest nie tylko dostarczanie czystej wody i odbiór nieczystości, ale również zapobieganie zatorom i awariom, a zatem – edukacja mieszkańców poprzez częste komunikaty i apele.

?
Skip to content