UWAGA !!!

wrz 2, 2020 | Informacje

Szanowni Klienci!

W zawiązku z koniecznością wprowadzenia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS CoV-2 , ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie zdecydowało się na podjęcie pewnych kroków. W trosce o Państwa zdrowie, nie chcemy aby  nasi pracownicy przekraczali granicę Państwa posesji.

Kierowcy śmieciarek i ładowacze nieczystości stałych otrzymali zakaz wchodzenia na posesję, aby nie dopuścić do kontaktu pracowników w ubraniach roboczych które mogły być zabrudzone i mieć kontakt z bramą , furtką, drzwiami które mogą dotykać nasi klienci.

Bardzo prosimy w czasie trwania epidemii o dostosowanie się do następujących zasad:

  • Pojemniki z odpadami zmieszanymi i posegregowanymi powinny być wystawione poza granicę posesji do krawędzi chodnika lub drogi, gdzie dojeżdża śmieciarka.
  • Pracownicy ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. po rozładowaniu pojemników pozostawiają je przy krawędzi chodnika lub drogi.
  • Właściciele posesji winni we własnym zakresie wstawić pojemniki na posesję z zachowaniem higieny.
  • Należy przestrzegać harmonogramu wywozu odpadów i wystawiać pojemniki w dniu odbioru nie później niż do godziny 6.00.
  • Powyższe zasady obowiązują od: 15.09.2020 r.

Zarząd Spółki EKOWOD

?
Skip to content