WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW IGWP

cze 28, 2022 | Informacje

W dniu 27.06.2022 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IGWP. Członkowie Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie” mają możliwość czynnie uczestniczyć w najważniejszym spotkaniu organizacji, podczas którego mogą zapoznać się z działaniami i sprawozdaniami Izby.
Ubiegły rok obfitował w wydarzenia mające na celu wymianę wiedzy i doświadczeń. Wiele z nich w tym roku wróciło do formy stacjonarnej po pandemicznej przerwie takich jak: Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN.
Podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia Członków przedstawione zostały sprawozdanie z działalności Rady Izby za 2021 r., sprawozdanie z działalności Prezesa Izby za 2021 r. oraz sprawozdanie finansowe Izby za 2021 r. Przedstawiony też został plan działania Izby na 2022 rok oraz plan finansowy.
Podczas Walnego Zebrania Członków Izby Spółkę „EKOWOD” reprezentował Prezes Zarządu Artur Masiowski.
?
Skip to content