Walne zgromadzenie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

wrz 30, 2020 | Informacje

W dniu 28 września 2020 roku w Warszawie odbyło się coroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Izba zrzesza ponad 500 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków – są to większe firmy wodociągowe, które obsługują około 85% rynku zaopatrzenia w wodę wodociągową. W czasie obrad m.in. przedstawione zostały zadania zrealizowane przez Izbę w 2019 r oraz wyznaczono dalsze kierunki działalności w tak trudnej rzeczywistości, spowodowanej COVID-19.
Podczas Walnego Zebrania Członków Izby Spółkę „EKOWOD” reprezentował Prezes Zarządu Artur Masiowski.

?
Skip to content