ZDALNY SYSTEM ODCZYTU WODOMIERZY

gru 15, 2022 | Informacje

Szanowni Państwo,

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. aktualnie realizuje zadanie w zakresie  wdrażania zdalnego systemu odczytu wodomierzy na terenie Gminie Namysłów.

Wymiany dokonano już w miejscowości: Namysłów, Bukowa Śląska, Głuszyna, Jastrzębie, Kamienna, Łączany, Kowalowice, Ligotka, Michalice, Objazda, Józefków, Rychnów, Smarchowice Małe, Smarchowice Wielkie, Smogorzów, Ziemiełowice, Nowe Smarchowice – obszar skanalizowany, Baldwinowice, Brzezinka, Igłowice, Krasowice, Ligota Książęca, Niwki, Nowy Folwark, Pawłowice, Przeczów, Woskowice Małe oraz Smarchowice Śląskie.

Zdalny system odczytu wodomierzy to nowoczesny i niezawodny sposób zbierania danych z wodomierzy mieszkaniowych. Opiera się na przesyłaniu danych o zużyciu wody za pośrednictwem fal radiowych. Odczytywanie liczników za pośrednictwem takiego systemu ogranicza możliwość wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim, skraca czas odczytu, a przez to również obniża ich koszty. System umożliwia odczyt wskazań wodomierzy w przypadku utrudnionego dostępu, a także braku obecności lokatora. Odczyt dokonywany jest bez wizyty inkasenta, co zapewnia ochronę prywatności użytkownika lokalu. Wymiana liczników głównych odbywa się bezpłatnie. System zdalnego odczytu wodomierzy dodatkowo umożliwia nam wykrywanie usterek instalacyjnych na wczesnym etapie oraz próby kradzieży wody. Bieżący monitoring zużycia wody niejednokrotnie pomógł wykryć wycieki na instalacjach czy przyłączach i błyskawicznie zareagować i ograniczyć awarie. Koszt realizacji zadania opiewa na ponad milion złotych.

Zapraszamy do IBOK – internetowego Biura Obsługi Klienta

Równocześnie, w celu zapewnienia sprawniejszej obsługi Klientów posiadających podpisane umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków oraz umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zostało uruchomione internetowe Biuro Obsługi Klienta iBOK.

iBOK jest to serwis umożliwiający profesjonalną i kompleksową obsługę Odbiorców usług za pośrednictwem Internetu. Jest to bezpłatny, multimedialny serwis przy pomocy, którego Klient Spółki „EKOWOD” może
w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca za pomocą połączenia internetowego zalogować się do swojego konta i sprawdzić między innymi stan należności, podejrzeć wystawione faktury, odczyty, przesłać do naszej Spółki wiadomość/opinię/reklamację, podać stan licznika, uzyskać dostęp do wygodnej i bezpiecznej
usługi e-faktury.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta automatycznie po zaakceptowaniu warunków zapisanych w Regulaminie Internetowego Biura Obsługi Klienta.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany usprawnią współpracę i pozwolą na łatwiejszy dostęp do Spółki „EKOWOD”.

Prezes Zarządu

Artur Masiowski

?
Skip to content