Zapytania ofertowe PROW

 

Data ogłoszenia zapytania ofertowego PROW:  16 listopad 2017 r.

Nagłówek ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Inf. o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe nr
ZZP.I/S/PN/RB/PROW/2017, pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Bukowa Śląska – Etap I”

 

16 listopad 2017 r.:

 14 grudzień 2017r.