Dział Gospodarki Wodno-Ściekowej

Kierownik Działu Gospodarki Wodno-Ściekowej
Wiesław Krupnik
tel. 77 410 52 22 wew. 31
e-mail: w.krupnik@ekowod.eu

Starszy specjalista ds. eksploatacji i budowy sieci wod-kan
Wiesław Mihułka
tel. 77 410 52 22 wew. 28, 77 410 09 62
e-mail: w.mihulka@ekowod.eu

Specjalista ds. eksploatacji i budowy sieci wod-kan
Marcin Fic
tel. 77 410 52 22 wew. 28, 77 410 09 62
e-mail: m.fic@ekowod.eu

Specjalista ds. gospodarki wodomierzowej
Iwona Droś
tel. 77 410 52 22 wew. 28, 77 410 09 62
e-mail: i.dros@ekowod.eu

Dyspozytor ds. utrzymania ruchu
Bogusław Słoniewski
tel. 77 410 52 22 wew. 32
e-mail: b.sloniewski@ekowod.eu

Referent ds. kanalizacji i oczyszczania ścieków
Karolina Woźniak
tel. 77 410 03 86
e-mail: k.wozniak@ekowod.eu

Dyspozytor ds. technicznych
Waldemar Orłowski
tel. 77 410 52 22 wew. 28, 77 410 09 62
e-mail: w.orlowski@ekowod.eu

?
Skip to content