Kierownik Działu Gospodarki Wodno-Ściekowej
Wiesław Krupnik
tel. 77 410 52 22 wew. 5
e-mail: w.krupnik@ekowod.eu

Starszy specjalista ds. eksploatacji i budowy sieci wod-kan
Wiesław Mihułka
tel. 77 410 52 22 wew. 5->2, 77 410 09 62
e-mail: w.mihulka@ekowod.eu

Specjalista ds. eksploatacji i budowy sieci wod-kan
Marcin Fic
tel. 77 410 52 22 wew. 5->1, 77 410 09 62
e-mail: m.fic@ekowod.eu

Młodszy specjalista ds. kanalizacji i oczyszczania ścieków
Maciej Szymoniak
tel. 77 410 52 22 wew. 5->3, 77 410 09 62
e-mail: m.szymoniak@ekowod.eu

Dyspozytor ds. utrzymania ruchu
Bogusław Słoniewski
tel. 77 410 52 22 wew. 5->4
e-mail: b.sloniewski@ekowod.eu

Referent ds. kanalizacji i oczyszczania ścieków
Karolina Woźniak
tel. 77 410 03 86
e-mail: k.wozniak@ekowod.eu

Dyspozytor ds. technicznych
Waldemar Orłowski
tel. 77 410 52 22 wew. 5->5, 77 410 09 62
e-mail: w.orlowski@ekowod.eu

?
Skip to content