Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn. „Dostawa materiałów budowlanych do wykonania warstwy zewnętrznej izolacji termicznej, warstwy zbrojonej, warstwy tynku silikonowego oraz kleju białego do płyt kamiennych.” ZZP.VII/PZP/PN/D/2020.MA

lut 12, 2020 | Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn. „Dostawa   materiałów budowlanych do wykonania warstwy zewnętrznej izolacji termicznej, warstwy zbrojonej,  warstwy tynku silikonowego oraz kleju białego do płyt kamiennych.” ZZP.VII/PZP/PN/D/2020.MA

Specyfikacje
12 lutego 2020 r.

 17 lutego 2020 r.

Informacja o wyborze oferty

21 lutego 2020 r.

 Informacja z otwarcia ofert

4 marca 2020 r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

8 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

?
Skip to content