Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn. „Dostawa materiałów do budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.” ZZP.III/PZP/PN/D/2019.MA

Lip 15, 2019 | Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn. „Dostawa materiałów do budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.” ZZP.III/PZP/PN/D/2019.MA

Specyfikacje
15 lipiec 2019 r.

Informacje o wyborze oferty
23 lipiec 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

 25 lipiec 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 09 sierpień 2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

?
Skip to content