Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.: Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej 49,80 kW na hali garażowej Zamawiającego ZZP.XXXI/PZP/PN/D/2020.MA

Paź 29, 2020 | Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.: Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej 49,80 kW na hali garażowej Zamawiającego

ZZP.XXXI/PZP/PN/D/2020.MA

Specyfikacje

29 grudnia 2020 r.

12 stycznia 2021 r.

Informacje o wyborze oferty

15 stycznia 2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

29 stycznia 2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

12 luty 2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

?
Skip to content