Informujemy, iż najbliższy piątek tj. 20.10.2017r. ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. czynny będzie do godz. 12.00.
Za utrudnienia przepraszamy!

Przesyłanie odczytu wodomierza

 

Wodociąg Publiczny Chróścice – zastosowanie stałej dezynfekcji wody podchlorynem sodu

           PROWOD Spółka z o.o. zawiadamia, iż w związku z rozpoczęciem prac modernizacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chróścice, począwszy od dnia 3 października 2017 r. wprowadzona została stała dezynfekcja wody podchlorynem sodu.

          Modernizacja stacji ma na celu zwiększenie jej wydajności oraz poprawę jakości wody uzdatnionej. W trakcie realizacji zadania nastąpi między innymi przebudowa układu technologicznego oraz rozbudowa zbiornika magazynującego wodę uzdatnioną.

        Podczas wykonywania powyższych prac nastąpi konieczność ingerencji w istniejący układ technologiczny, dlatego wprowadzenie stałej dezynfekcji wody stanowi działanie prewencyjne.   Zawartość chloru wolnego będzie utrzymywana na poziomie nie przekraczającym 0,3 mg/l, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989). Wprowadzenie dezynfekcji może spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, nie stanowi jednak zagrożenia dla zdrowia ludzi.

           Wodociąg Publiczny Chróścice zaopatruje w wodę miejscowości w Gminie Dobrzeń Wielki: Chróścice, Kup, część Dobrzenia Wielkiego, Dobrzeń Mały, Borki oraz miejscowości w Gminie Pokój: Ładza i Krzywa Góra.

                                                                                                                                                                         Zarząd Spółki

Dbajmy o nasze środowisko.
Segregujmy odpady!

Historia Namysłowskich Wodociągów

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania komunikat
Komunikat prasowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 czerwca 2017r. –Przyłącze wodociągowe
i kanalizacyjne – uchwała Sądu Najwyższego

 

 

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku.

                                                                                                                                                                                                         Przejdź do naszego profilu na Facebooku
01.04.2017r.

Światowy Dzień Wody w Namysłowie

       Corocznie 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992r. Powodem ustanowienia Światowego Dnia Wody był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Pierwsze obchody odbyły się w 1993 roku. Ideą corocznych obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

       W związku z  potrzebą uświadamiania dzieci oraz młodzieży o znaczeniu wody w życiu codziennym oraz obchodzonym dnia 22 marca Światowym Dniem Wody, pracownicy ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. w dniach 28-31 marca 2017r. odwiedzili Szkołę Podstawową nr 3 w Namysłowie oraz namysłowskie przedszkola. czytaj więcej