25.05.2020 r.

UWAGA PRZERWA W DOSTAWIE WODY ‼️

ZWiUK „EKOWOD” informuje, iż w związku z budową sieci wodociągowej przy ul. Miłosza w Namysłowie w dniu 26.05.2020 r. w godzinach 8.00-11.00 nastąpi przerwa w dostawie na osiedlu przy ul. Braterskiej (ul. Braterska, Gałczyńskiego, Miłosza, Lema, Skargi.) . Za utrudnienia przepraszamy.

—————————————————————————————————————————————————

 

05.05.2020 r.

—————————————————————————————————————————————————

 

WOLNY ETAT

Stanowisko: ładowacz nieczystości stałych

Wynagrodzenie: 2.600 zł brutto

Kontakt: Mieczysław Rudnicki, tel.: 603 706 201

—————————————————————————————————————————————————

29.04.2020 r.

UWAGA AWARIA !

W związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 29.04.2020 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w Namysłowie przy ul. Grunwaldzkiej, Ligotce, Dębniku i Lubskiej. Obecnie trwają prace mające na celu usunięcie usterki. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o cierpliwość.

—————————————————————————————————————————————————

28.04.2020 r.

—————————————————————————————————————————————————

17.04.2020 r.

Uwaga inkasent w terenie

Szanowni Państwo,

informujemy, iż aktualnie nasi pracownicy dokonujący odczytów wodomierzy wznowili pracę w terenie i wystawiają faktury  zgodnie z umową na podstawie średniego zużycia w oparciu o wcześniejszy okres rozliczeniowy.

Niestety nie pobieramy należności z tytułu wystawianych faktur. Płatności za świadczone usługi prosimy realizować przelewami na indywidualne konta wskazane na fakturach.

W zaistniałej sytuacji zachęcamy do korzystania z przesyłania faktur drogą elektroniczną, co ułatwi płynne przekazywanie dokumentów z pominięciem zagrożonej płynnością formy przesyłania pocztą.

Akceptacja sposobu i warunków przesyłania faktur w formie elektronicznej

Aktywacja e-faktury następuje po wypełnieniu formularza dostępnego w strefie interesantazakładka – Dokumenty do pobraniazgoda na e-fakturę i przesłania drogą elektroniczną do spółki na adres sekretariat@ekowod.eu.

Akceptacja e-faktury, umożliwia również przesłanie odczytu drogą elektroniczną, poprzez zakładkę – prześlij odczyt”, która jest dostępna na naszej stronie.

Przepraszamy  za utrudnienia i prosimy o zrozumienie.

 

—————————————————————————————————————————————————

 

—————————————————————————————————————————————————

31.03.2020 r.

Komunikat w sprawie działalności ZWiUK ”EKOWOD” Sp. z o. o.

Szanowni Państwo,

z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem pandemii koronawirusa  (wywołującego COVID-19) Zarząd ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie ze względu na charakter i specyfikę przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej, a także odbioru ścieków i odbioru odpadów komunalnych zawiesił bezpośrednią obsługę klientów i wymianę wodomierzy do odwołania. Nieczynny jest również PSZOK, przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Namysłowie.

Praca spółki nie została przerwana, dlatego bieżące sprawy prosimy załatwiać za pośrednictwem poczty, przez internet lub telefonicznie: e-mail sekretariat@ekowod.eu, tel. 77 410 52 22,
Fax 77 410 14 82
.

Przepraszamy  za utrudnienia i prosimy o zrozumienie

—————————————————————————————————————————————————

01.04.2020 r.

20 LAT SPÓŁKI „EKOWOD”

Choć okoliczności nie sprzyjają świętowaniu, chciałbym podzielić się z Państwem radosną informacją. Dokładnie 20 lat temu, po połączeniu Wodociągów Namysłowskich Spółki z o. o. i Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOSORT” Spółki z o. o., “powołano do życia” obecny Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o. o.
Z tej okazji pragnę wszystkim byłym i obecnym pracownikom Spółki EKOWOD złożyć wyrazy szacunku i uznania za ich ciężką pracę wykonywaną bez względu na wszelkie trudności – również te obecne. Dziękuję za ich codzienny trud, poświęcenie i pełne zaangażowanie oraz życzę sukcesów osobistych i zawodowych oraz satysfakcji z wypełniania swoich obowiązków. Jestem również przekonany, że kolejne lata działalności Spółki „EKOWOD” będą wyznacznikiem nowych inwestycji polepszających jakość życia mieszkańców. Wszystkim naszym klientom chciałbym z kolei podziękować za korzystanie z naszych usług, okazywaną wyrozumiałość oraz życzyć zdrowia, które z pewnością zapewni czysta i smaczna woda z naszych wodociągów.

Prezes Zarządu
Artur Masiowski

—————————————————————————————————————————————————

 

19.03.2020 r.

UWAGA AWARIA !!!

ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o. o. informuje, iż w związku z uszkodzeniem wodociągu przez firmę zewnętrzną w dniu dzisiejszym tj. 19.03.2020 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Smarchowice Śląskie, Krasowice i Przeczów. Obecnie trwają prace związane z usunięciem awarii. Za utrudnienia przepraszamy.

—————————————————————————————————————————————————

 

17.03.2020 r.

—————————————————————————————————————————————————

12.03.2020 r.

—————————————————————————————————————————————————

24.02.2020 r.

UWAGA AWARIA !!!

 

Brak wody w miejscowościach Bukowa Śląska, Baldwinowice i Igłowice ! Obecnie trwają prace mające na celu przywrócenie dostawy wody.
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o cierpliwość.

 

—————————————————————————————————————————————————

22.01.2020 r.

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

Spółka „EKOWOD” w styczniu rozpoczęła prace związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. T. Różewicza i K. I. Gałczyńskiego w Namysłowie. Zgodnie z dokumentacją projektową wybudowana zostanie sieć wodociągowa o średnicy Ø110 PEHD i długości ok. 480 m oraz sieć kanalizacyjna o średnicy Ø200 PVC i długości ok. 550 m. Celem inwestycji jest doprowadzenie wody oraz odprowadzanie nieczystości płynnych z terenu osiedla zabudowy mieszkaniowej.Przeprowadzona inwestycja pozwoli na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej mogących powstać w przyszłości na terenie osiedla budynków mieszkalnych oraz zapewni możliwość dalszej rozbudowy sieci. Prosimy o zachowanie ostrożności w obrębie prowadzonych prac oraz do stosowania się do oznakowań placu budowy.

—————————————————————————————————————————————————

14.01.2020 r.

UWAGA – PRZERWA W DOSTAWIE WODY

ZWiUK „EKOWOD” informuje iż, w związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Idzikowice, dn. 15.01.2020 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w Idzikowicach (budynki 2B, 39A, 38A, 38, 37, 35, 31, 30, 29) w godzinach 8.00 – 15.00. Za utrudnienia przepraszamy.

—————————————————————————————————————————————————

10.01.2020 r.

NAMYSŁOWSKIE ASY EKOLOGII

Podczas XIII Sesji Rady Powiatu zostały wręczone Namysłowskie Asy Ekologii. Nagrody przyznawane są od 2017 r mieszkańcom, a także przedsiębiorstwom i instytucjom aktywnym na terenie powiatu za działania proekologiczne. Złote jabłka w imieniu kapituły, wręczyli Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Żołnowski. Głównym celem plebiscytu jest zwrócenie uwagi na problem związany z degradacją środowiska naturalnego, a także podnoszenie wrażliwości na problemy dotyczące ekologii i ochrony środowiska. Powiat Namysłowski znany jest jako „zielone płuca Opolszczyzny”, a więc inicjatywa Asów Ekologii nie jest przypadkowa.

Jednym z laureatów kolejnej edycji plebiscytu jest Spółka „EKOWOD”. Zostaliśmy nagrodzeni za m.in. za dostosowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Namysłów do wymogów prawa polskiego i unijnego. Statuetkę oraz dyplom w imieniu zakładu odebrał Artur Masiowski – prezes ZWiUK „EKOWOD” w Namysłowie.

—————————————————————————————————————————————————

03.12.2019 r.

MONTAŻ NAKŁADEK RADIOWYCH

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że jesteśmy w trakcie wykonywania czynności montażu nakładek radiowych umożliwiających zdalny odczyt wskazań wodomierzy. W związku z czym, w najbliższym czasie mogą pojawić się u Państwa nasi upoważnieni wykonawcy, w celu nałożenia na zainstalowanym wodomierzu nakładki emitującej sygnał radiowy. Bardzo prosimy o zrozumienie i umożliwienie wykonania niezbędnych czynności eksploatacyjnych.

—————————————————————————————————————————————————

31.10.2019 r.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ UL. PODLEŚNA – UL. ŚWIERKOWA  W NAMYSŁOWIE

04.11.2019 r Spółka „EKOWOD” planuje rozpocząć prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Namysłowie między ul. Podleśną, a ul. Świerkową. Zostanie wykonana sieć kanalizacyjna Ø200 PVC o długości 525 m. Dzięki przeprowadzeniu inwestycji zostanie wyłączona z użytku pompownia ścieków zlokalizowana przy ul. Podleśnej, a nieczystości płynne będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w sposób grawitacyjny.
Wybudowana sieć pozwoli również na podłączenie do kanalizacji mogących powstać w przyszłości na tym terenie budynków mieszkalnych.
ZWiUK „EKOWOD” apeluje o zachowanie ostrożności w obrębie terenu budowy, ponieważ prowadzonym pracom będą towarzyszyły głębokie wykopy.

—————————————————————————————————————————————————

28.10.2019 r.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GŁUSZYNIE – ETAP II

 

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. informuje, że zakończony został I  etap  budowy kanalizacji sanitarnej w  Głuszynie.

Wykonano:
– 2,5 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;
– 4,3 km kanalizacji sanitarnej tłocznej;
– posadowiono dwie pompownie ścieków.

W dniach 28.10-04.11.2019 r. planowane jest rozpoczęcie II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Głuszynie. Budowa będzie realizowana wzdłuż ul. Głównej oraz ul. Krótkiej. Wykonane zostanie łącznie ok. 2,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz posadowione zostaną dwie pompownie ścieków.

—————————————————————————————————————————————————


07.10.2019 r.

DZIĘKUJEMY !

—————————————————————————————————————————————————

26.09.2019 r

RADIOWY SYSTEM ODCZYTU WSKAZAŃ WODOMIERZY

ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o. o. informuje, że w bieżącym roku na terenie gminy Namysłów rozpocznie się proces wdrażania systemu radiowego odczytu wodomierzy.
Wodomierze główne będą sukcesywnie wyposażane w nakładki służące do radiowego odczytu wodomierzy. Równolegle w razie konieczności dokonywane będą wymiany wodomierzy głównych na wodomierze kompatybilne z istniejącym w Spółce systemem radiowego odczytu wodomierzy.
Koszty związane z wdrożeniem systemu, wymianą wodomierzy głównych, a także montażem nakładek radiowych na wodomierzach głównych pokrywać będzie „EKOWOD”.
Wdrażany system pozwoli na zdalne odczyty wodomierzy poprzez terminale PSION z odległości kilkudziesięciu metrów bez konieczności wejścia na teren nieruchomości, budynku czy mieszkania. Dzięki wprowadzeniu systemu będzie możliwa jeszcze lepsza kontrola ilości wody sprzedanej, ewentualnych strat i kradzieży wody.

—————————————————————————————————————————————————

26.09.2019 r

NOWY CIĄGNIK W ZWiUK „EKOWOD”

We wrześniu sfinalizowana została transakcja zakupu ciągnika rolniczego dla Spółki Ekowod. Ciągnik wykorzystywany będzie na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni, a także jako wsparcie w zimowym i letnim utrzymaniu dróg gminnych. Ten zakup pozwoli istotnie usprawnić wykonywanie należących do zadań Spółki prac terenowych.W ramach inwestycji zakupiony został fabrycznie nowy ciągnik rolniczy firmy Kubota M4072. Pojazd posiada napęd na cztery koła z blokadą i możliwością rozłączania, kabinę ogrzewaną i klimatyzowaną, układ kierowniczy ze wspomaganiem, silnik o pojemności 3331 cm3 o mocy 74,3 KM. Ciągnik o wartości 196.554,00 zł dostarczyła firma AMBROŻY Sp. z o. o. z Bierutowa.

—————————————————————————————————————————————————

20.09.2019 r

AKCJA „WEŹ WODĘ” ZAKOŃCZONA

Celem akcji było zebranie środków na montaż fontanny wody pitnej przy trasie biegowo-rowerowej w Kamiennej. Dzięki fontannie mieszkańcy będą mieli łatwy dostęp do wody. Nabierając wodę do bidonu będą zużywać mniejsze ilości plastiku co pozytywnie wpłynie na środowisko.
Podczas trwania akcji zostało zrobionych 326 680 524 kroków, czyli 247 485 km !
Na przekazaniu fontanny wody pitnej byli obecni: V-ce Burmistrz Namysłowa Ewelina Moniuszko-Czuczwara, sołtys Kamiennej Ewa Wolska, przedstawiciel rady sołeckiej, sponsorzy akcji: pan Andrzej Kowalik z Activsport, Prezes Zarządu Ekowod Artur Masiowski oraz Przedstawiciel Fundacji Droga Do Lepszego Dawid Pabiniak.

 

—————————————————————————————————————————————————

17.09.2019 r

FESTYN RODZINNY W ŚWIERCZOWIE

W Świerczowie po raz VIII odbył się Festyn Rodzinny, którego organizatorem było Publiczne Przedszkole. Celem imprezy było zachęcenie rodziców do wspólnych zabaw ze swoimi dziećmi, a także dostarczenie uczestnikom wielu okazji do radości, uśmiechu i dobrego nastroju. Cieszymy się, że Spółka „EKOWOD” mogła pomóc przy organizacji festynu.

—————————————————————————————————————————————————

21.08.2019 r.

KOLEJNY ZAKUP ZWiUK „EKOWOD”

Zakupiony samochód ciężarowy to MAN TGS 33.420 z sinikiem o mocy 420 KM spełniającym najnowszą normę EURO 6 określającą dopuszczalny poziom spalin w nowych samochodach, które sprzedawane są na terenie UE. MAN TGS to specjalista od pracy w trudnym terenie. Samochód posiada napęd 6×6 z blokadami mostów. Dzięki zastosowaniu wywrotu trójstronnego z tzw. hydroburtą idealnie sprawdza się przy pracach związanych z budową kanalizacji sanitarnej.

—————————————————————————————————————————————————

17.07.2019 r.

Zapraszamy do udziału w akcji „Weź wodę” ! Celem akcji jest montaż fontanny wody pitnej przy trasie biegowo-rowerowej w Kamiennej (pow.namysłów). Mieszkańcy będą mieli dostęp do wody, którą mogą napełnić własny kubek czy bidon. W ten sposób ograniczą ilość zużytego plastiku i wspólnie zadbają o środowisko.

Wystarczy zainstalować w telefonie aplikację i zrobić 6000 kroków dziennie. Po zrobieniu 6000 kroków i kliknięciu w reklamę Sponsor zostaje oskubany, a środki które zaoferował, zostają przekazane na wybrany przez Ciebie cel.

Akcja organizowana jest przez Oskub Sponsora, a skubiemy oczywiście EKOWOD.

Więcej informacji na www.oskubsponsora.pl

—————————————————————————————————————————————————

13.06.2019 r.

NOWOCZESNA KOPARKA ZASILIŁA FLOTĘ SPÓŁKI

Zakupiona koparka to model ZX170W-6 o mocy 172 KM firmy Hitachi znanej z produkcji niezawodnych maszyn budowlanych. Trwałość koparki zapewnia niezawodne działanie za każdym razem, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Zastosowano w niej sprawdzone rozwiązania i solidne podzespoły.

—————————————————————————————————————————————————

14.02.2019 r.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GŁUSZYNIE – ETAP I

Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głuszyna. Zadanie to realizowane jest przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o.
Na cel zadania w pierwszym etapie składa się posadowienie dwóch pompowni ścieków oraz budowa:
– sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 200 mm o łącznej długości 2 528 m;
– sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD o średnicy 90 mm i 160 mm o łącznej długości 4 260 m;
– rurociągu kanalizacyjnego z rur PVC o średnicy 160 mm o łącznej długości 204 m.
W związku z tym, iż prowadzonym pracom będą towarzyszyły głębokie wykopy oraz ruch ciężkiego sprzętu ZWiUK „EKOWOD” apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych prac i stosowanie się do oznakowań placu budowy.

—————————————————————————————————————————————————

—> Archiwum strony