E-FAKTURA

STRONA GŁÓWNA 9 efaktura

Zapraszamy do korzystania z internetowego Biura Obsługi Klienta iBOK.

E-FAKTURA

E-faktura jest bezpłatną usługą, skierowaną do wszystkich Klientów Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie, polegającą na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury – fakturą elektroniczną.

E-faktura zawiera takie same dane jak faktura papierowa i posiada tę samą wartość pod względem skutków prawnych. Oznacza to, że jest dokumentem akceptowanym przez urzędy skarbowe. Jest zabezpieczona podpisem elektronicznym co gwarantuje autentyczność jej treści i pochodzenia.

E-faktury mogą być przesyłane i udostępniane za pośrednictwem:

 • adresu e-mail wskazanego przez Klienta

E-faktury mogą otrzymywać wszyscy Klienci Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków lub umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  z nieruchomości niezamieszkałych,
 • posiadają sprzęt komputerowy spełniający wymagania techniczne określone
  w regulaminie e-faktury w Rozdziale 1 część III,
 • zaakceptowali regulamin e-faktury.

Klienci dokonują akceptacji e-faktury składając poprawnie wypełniony i podpisany formularz „Zgoda na wystawianie i udostępnianie e-faktur”, dostępny na stronie internetowej www.ekowod.eu w zakładce – E-faktura oraz w siedzibie Spółki „EKOWOD”.

Podpisany formularz Klient może:

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres powiadomienia@ekowod.eu lub sekretariat@ekowod.eu.
 • dostarczyć osobiście lub pocztą do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. przy ul. Mariańskiej 2 w Namysłowie (46-100).

Korzyści z wyboru e-faktury:

 • pewność dostarczenia w konkretne miejsce i w określonym czasie
 • krótszy czas doręczenia w stosunku do faktury papierowej, wysyłanej pocztą
 • możliwość odebrania z każdego miejsca na świecie, gdzie istnieje dostęp do Internetu
 • wygodne przechowywanie w katalogach elektronicznych – brak konieczności gromadzenia papierowych dokumentów
 • przyczynianie się do ochrony środowiska naturalnego

 

 

?
Skip to content