BUDOWA KANALIZACJI W SMARCHOWICACH ŚLĄSKICH

lip 8, 2022 | Informacje

Zgodnie z przyjętym harmonogramem trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Smarchowicach Śląskich. To istotne zadanie z zakresu poprawy infrastruktury komunalnej na terenie gminy Namysłów. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej  przyczyni się do ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu do wody i gleby oraz dotrzymania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym.

Roboty w drogach nie utwardzonych wykonane zostaną przez Spółkę ”EKOWOD” metodą wykopu otwartego, natomiast sieć w drodze powiatowej wykonana zostanie metodą przewiertu sterowanego. Wykonawcę wyłoniono w wyniku przeprowadzonego przez spółkę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę „RADEXPOL” z Mirkowa.

Apelujemy do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych prac i stosowanie się do oznakowań placu budowy.

?
Skip to content