MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY

wrz 1, 2023 | Informacje

Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie przejdzie modernizację.

W dniu 31.08.2023 r. została podpisana umowa pomiędzy spółką Ekowod reprezentowaną przez Artura Maisowskiego, a spółką AquaRD z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Grzegorza Suchanka na modernizację SUW przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie.

Inwestycja polega na kompleksowej przebudowie istniejącego układu technologicznego, zwiększenie jego zdolności produkcyjnych poprzez zastosowanie nowych urządzeń oraz rozwiązań techniczno–automatycznych pozwalających na bezobsługową pracę obiektu.

Dzięki przeprowadzonej modernizacji zwiększymy niezawodność pracy stacji oraz zapewnimy odpowiednie parametry uzdatnionej wody, a także zoptymalizujemy koszty produkcji.

Za główne cele modernizacji należy uznać:

  • automatyzację procesów technologicznych poprzez wprowadzenie nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń procesowych i sterujących;
  • zapewnienie odpowiedniej wydajności stacji;
  • zapewnienie niezawodności działania i ciągłości dostaw wody poprzez wymianę technologii i urządzeń, których obecna kondycja techniczna jest niewystarczająca na skutek wieloletniej eksploatacji;
  • poprawienie parametrów jakościowych wody uzdatnionej.

Przeprowadzona inwestycja pozwoli nam podnieść trwałość urządzeń oraz niezawodność i skuteczność technologiczną, co przełoży się na dalszą bezproblemową eksploatację.

?
Skip to content