Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.: Dostawa materiałów do budowy przyłączy oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ZZP.XXV/PZP/PN/D/2020.MA

Paź 28, 2020 | Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.:  Dostawa materiałów do budowy przyłączy oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

ZZP.XXV/PZP/PN/D/2020.MA

Specyfikacje

28 października 2020 r.

6 listopada 2020 r.

Informacje o wyborze oferty

13 listopada 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

26 listopada 2020 r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

4 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

?
Skip to content