W związku ze zbliżającą się zimą, przypominamy o odpowiednim zabezpieczeniu wodomierza przed zamarznięciem.

lis 16, 2017 | Informacje

W związku ze zbliżającą się zimą, przypominamy o odpowiednim zabezpieczeniu wodomierza przed zamarznięciem.

Zbyt niska temperatura może uszkodzić wodomierz zwłaszcza, gdy znajduje się on w nieogrzewanej piwnicy lub studni wodomierzowej. W wyniku awarii wodomierza głównego lub odliczającego, może dojść do rozszczelnienia instalacji wodociągowej, zalania pomieszczeń, a nawet przerwy w dostawie wody. Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu wodomierza można uchronić się przed negatywnymi skutkami opisanymi powyżej a tym samym przed  dodatkowymi kosztami związanymi z np. z jego wymianą.

Jeżeli wodomierz znajduje się wewnątrz budynku:

  • sprawdź szczelność okien i drzwi, wymień uszkodzone elementy, tak by mroźne powietrze nie przenikało do środka;
  • owiń wodomierz materiałem izolującym, np. szmatami, starym kocem, gazetami lub specjalistyczną izolacją, którą można kupić w sklepach budowlanych np. wełną mineralną lub matą izolacyjną. Pamiętaj, aby nie zakryć okienka umożliwiającego sprawdzenie wskazania wodomierza;
  • zabezpiecz odsłonięte przewody wodociągowe narażone na działanie niskich temperatur
    przy pomocy styropianu lub tzw. osłony izolacyjnej wykonanej z pianki poliuretanowej.

Jeżeli wodomierz znajduje się w studzience:

  • sprawdź szczelność pokrywy, jeśli nie jest szczelna – uzupełnij ubytki np. pianką montażową;
  • uprzątnij studzienkę i koniecznie usuń zalegającą w niej wodę;
  • odpowiednio zaizoluj pokrywę oraz znajdujące się we wnętrzu studzienki urządzenie pomiarowe według opisanego wyżej sposobu.

Przed mrozem należy zabezpieczyć również instalację ogrodową. Odwodnij instalację i zamknij dopływ wody.
W przeciwnym razie może ona zamarznąć i rozsadzić rury, co wiąże się z kosztownymi naprawami.

Przypominamy, że za prawidłowe działanie zestawu wodomierzowego i wewnętrznej instalacji wodociągowej odpowiada Klient. Jeżeli doszło do uszkodzenia wodomierza, niezwłocznie skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.

?
Skip to content