Walne zgromadzenie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Walne zgromadzenie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

W dniu 28 września 2020 roku w Warszawie odbyło się coroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Izba zrzesza ponad 500 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków – są to większe firmy wodociągowe, które obsługują około 85% rynku...
Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.:  Dostawa materiałów do budowy przyłączy oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  ZZP.XXIII/PZP/PN/D/2020.MA

Przetarg nieograniczony na roboty w ramach zadania pn.: Wykonanie robót elektrycznych – budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Namysłowie. ZZP.XXII/PZP/PN/R/2020.MA

Przetarg nieograniczony na roboty w ramach zadania pn.:  Wykonanie robót elektrycznych – budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Namysłowie. ZZP.XXII/PZP/PN/R/2020.MA Specyfikacje 03 września 2020 r. SIWZ Załączniki Informacje o wyborze oferty...
UWAGA !!!

UWAGA !!!

Szanowni Klienci! W zawiązku z koniecznością wprowadzenia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS CoV-2 , ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie zdecydowało się na podjęcie pewnych kroków. W trosce o Państwa zdrowie, nie chcemy aby  nasi...
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W LUBSKIEJ

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W LUBSKIEJ

ZWiUK „EKOWOD” prowadzi prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Lubska. Wybudowany zostanie wodociąg o średnicy Ø90 PEHD i długości 250 m.
?
Skip to content