ZAKAZ ODPROWADZANIA DESZCZÓWKI DO KANALIZACJI SANITARNEJ

ZAKAZ ODPROWADZANIA DESZCZÓWKI DO KANALIZACJI SANITARNEJ

Wód opadowych nie wolno wprowadzać do kanalizacji sanitarnej. Podłączenie do kanalizacji sanitarnej rynien, odwodnień z terenów utwardzonych, drenaży i przelewów ze zbiorników magazynowania wody jest zabronione. Zabrania tego ustawa. Ale to nie jest główny powód, dla...
ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W NAMYSŁOWIE

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W NAMYSŁOWIE

Spółka „EKOWOD” w maju rozpoczęła prace związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul. Podleśnej i Świerkowej w Namysłowie. Zgodnie z dokumentacją projektową wybudowana zostanie sieć wodociągowa o średnicy Ø110 PEHD i długości ok....
?
Skip to content