PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ

Informujemy, iż opracowywana jest dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach: Ligota Książęca; Mikowice; Minkowskie. W związku z powyższym projektanci będą odwiedzać mieszkańców w/w miejscowości w celu uzgadniania...
„Namysłów Eko+Pozytywny”

„Namysłów Eko+Pozytywny”

W dniu 11.05.2021 r. odbyło się wręczenie nagród za udział w konkursie pt. „Woda z Namysłowa jest smaczna i zdrowa”, organizowanym podczas warsztatów ekologicznych w Izbie Techniki Młynarskiej w Namysłowie, w ramach projektu „Namysłów Eko + Pozytywny”. W konkursie...
ZAKAZ ODPROWADZANIA DESZCZÓWKI DO KANALIZACJI SANITARNEJ

ZAKAZ ODPROWADZANIA DESZCZÓWKI DO KANALIZACJI SANITARNEJ

Wód opadowych nie wolno wprowadzać do kanalizacji sanitarnej. Podłączenie do kanalizacji sanitarnej rynien, odwodnień z terenów utwardzonych, drenaży i przelewów ze zbiorników magazynowania wody jest zabronione. Zabrania tego ustawa. Ale to nie jest główny powód, dla...
?
Skip to content