Zamówienia publiczne w 2020 roku

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.:

ZZP.XXXI/PZP/PN/D/2020.MA

 

 

 

29 grudnia 2020 r.

12 stycznia 2021 r.

 

 

 

15 stycznia 2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

29 stycznia 2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

12 luty 2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.:

Dostawa, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie nowych pojemników na odpady segregowane (6 000 sztuk o pojemności 240 l)

ZZP.XXX/PZP/PN/D/2020.MA

 

 

 

9 grudnia 2020 r.

 

15 grudnia 2020 r.

16 grudnia 2020 r.

 

 

 

 

21 grudnia 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

30 grudnia 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

17 luty 2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.:

ZZP.XXIX/PZP/PN/D/2020.MA

 

 

 

3 grudnia 2020 r.

9 grudnia 2020 r.

 

 

14 grudnia 2020 r.

 Informacja z otwarcia ofert 

21 grudnia 2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.:

ZZP.XXVIII/PZP/PN/D/2020.MA

 

 

 

26 listopada 2020 r.

4 grudnia 2020 r.

 

9 grudnia 2020 r.

 

 

16 grudnia 2020

Informacja z otwarcia ofert

17 grudnia 2020

Informacja z otwarcia ofert sprostowanie

18 grudnia 2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

02 luty 2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.:

Dostawa, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie nowych pojemników na odpady segregowane (6 000 sztuk o pojemności 240 l)

ZZP.XXVII/PZP/PN/D/2020.MA

 

 

 

18 listopada 2020 r.

 

25 listopada 2020 r.

 

 

4 grudnia 2020 r.

 Informacja z otwarcia ofert 

 

8 grudnia 2020 r.

 Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.:

Dostawa oraz montaż mebli biurowych i kuchennych do siedziby Zamawiającego

ZZP.XXVI/PZP/PN/D/2020.MA

 

 

 

5 listopada 2020 r.

 

 

 

13 listopada 2020 r.

 Informacja z otwarcia ofert 

23 listopada 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

4 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.:

Dostawa materiałów do budowy przyłączy oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

ZZP.XXV/PZP/PN/D/2020.MA

 

 

28 października 2020 r.

6 listopada 2020 r.

 

 

 

 

 

13 listopada 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

26 listopada 2020 r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

4 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.:

Dostawy oleju napędowego na potrzeby własne Zamawiającego

ZZP.XXIV/PZP/PN/D/2020.MA

 

8 października 2020 r.

 

 

 

 

 

16 października 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

22 października 2020 r.

Informacja z otwarcia dodatkowych ofert

23 października 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

5 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.:

Dostawa materiałów do budowy przyłączy oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

ZZP.XXIII/PZP/PN/D/2020.MA

 

 

18 września 2020 r.

28 września 2020 r.

29 września 2020 r.

 

 

 

 

 

2 października 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

20 października 2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony na roboty w ramach zadania pn.:
Wykonanie robót elektrycznych – budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Namysłowie.

ZZP.XXII/PZP/PN/R/2020.MA

 

 

 

 

03 września 2020 r.

 

 

 

 

18 września 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

21 września 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

29 września 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.:
Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowo-dostawczych do siedziby Zamawiającego – 2 szt.

ZZP.XIX/PZP/PN/D/2020.MA  

 

 

 

 

02 września 2020 r.

08 września 2020 r.

10 września 2020 r.

 

 

 

 

18 września 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

02 października 2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.:
Dostawy kostki, krawężników, obrzeży, oporników i cementu

ZZP.XXI/PZP/PN/D/2020.MA

 

 

 

 

25 sierpnia 2020 r.

 

 

 

 

02 września 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

04 wrzesień 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

18 wrzesień 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.:

Dostawy betonu do budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Namysłowie

ZZP.XX/PZP/PN/D/2020.MA

 

 

 

 

25 sierpnia 2020 r.

 

 

 

 

02 września 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

03 wrzesień 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

11 września 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.:

Dostawa oraz montaż mebli biurowych i kuchennych do siedziby Zamawiającego

ZZP.XVIII/PZP/PN/D/2020.MA  

 

 

 

30 lipca 2020 r.

4 sierpnia 2020 r.

 

 

 

 

7 sierpnia 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

19 sierpnia 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

28 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.:

Dostawa materiałów do budowy przyłączy oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

ZZP.XVII/PZP/PN/D/2020.MA

 

 

 

02 lipca 2020 r.

 

 

 

 

17 lipca 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

23 lipca 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

31 lipca 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Naprawa, uszczelnienie nawierzchni masą mineralno-asfaltową na gorąco oraz naprawa, uszczelnienie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów

ZZP.XVI/PZP/PN/R/2020.MA

 

 

25 czerwca 2020 r.

 

 

 

 

22 lipca 2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Dostawa fabrycznie nowej przyczepy rolniczej typu „bajadera” wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego

ZZP.XV/PZP/PN/U/2020.MA

 

 

24 czerwca 2020 r.

03 lipca 2020 r.

 

 

 

 

10 lipca 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

13 lipca 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

23 lipca 2020 r

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Dostawa i montaż obiektów kubaturowych (3 kontenerów obiektowych, wiaty magazynowej, altany edukacyjnej) do budowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Namysłowie .

Zamówienie składa się z 2 części:

DOSTAWA I MONTAŻ OBIEKTÓW KUBATUROWYCH (3 KONTENERÓW OBIEKTOWYCH, WIATY MAGAZYNOWEJ) – CZĘŚĆ 1 .
DOSTAWA I MONTAŻ OBIEKTU KUBATUROWEGO (ALTANY EDUKACYJNEJ) – CZĘŚĆ 2 .

ZZP.XIV/PZP/PN/U/2020.MA

 

 

03 czerwca 2020 r.

08 czerwca 2020 r.

 

 

 

 

12 czerwca 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

18 czerwca 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2

26 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.: „Dostawa i rozmieszczenie kontenerów (KP-7, KP-4) oraz dostawa i montaż obiektów kubaturowych (3 kontenerów obiektowych, wiaty magazynowej, altany edukacyjnej) do budowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Namysłowie.”

Zamówienie składa się z 3 części:

DOSTAWA I ROZMIESZCZENIE KONTENERÓW (KP-7, KP-4) – CZĘŚĆ 1.

DOSTAWA I MONTAŻ OBIEKTÓW KUBATUROWYCH (3 KONTENERÓW OBIEKTOWYCH, WIATY MAGAZYNOWEJ) – CZĘŚĆ 2 .

DOSTAWA I MONTAŻ OBIEKTU KUBATUROWEGO (ALTANY EDUKACYJNEJ) – CZĘŚĆ 3 .

ZZP.XIII/PZP/PN/U/2020.MA

 

 

20 maja 2020 r.

 

 

 

 

29 maja 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

03 czerwca 2020 r.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2 i 3 

26 czerwca 2020 r.

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony
na dostawy w ramach zadania
pn. „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego”

ZZP.XII/PZP/PN/D/2020.MA

 

 

15 kwietnia 2020 r.

 

 

 

 

30 kwietnia 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

13 maja 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

22 maja 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony
na usługi w ramach zadania
pn. „Usługi geodezyjne świadczone dla Zamawiającego”

ZZP.IV/PZP/PN/U/2020.MA

 

 

9 kwietnia 2020 r.

 

 

 

 

17 kwietnia 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

23 kwietnia 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

7 maja 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
Przetarg nieograniczony
na dostawy w ramach zadania
pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego”

ZZP.XI/PZP/PN/D/2020.MA

 

 

8 kwietnia 2020 r.

17 kwietnia 2020 r.

 

 

 

24 kwietnia 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

27 kwietnia 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

15 maja 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony
na dostawy w ramach zadania
pn. „Dostawy kruszyw budowlanych”

ZZP.X/PZP/PN/D/2020.MA

 

30 marca 2020 r.

2 kwietnia 2020 r.

 

 

 14 kwietnia 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

 20 kwietnia 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

7 maja 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
Przetarg nieograniczony
na dostawy w ramach zadania
pn. „Dostawa  fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego oraz przeglądami i serwisem w okresie gwarancyjnym”

ZZP.IX/PZP/PN/D/2020.MA

 

 

18 marca 2020 r.

26 marca 2020 r.

 

 

 

 

7 kwietnia 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

8 kwietnia 2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
Przetarg nieograniczony
na dostawy w ramach zadania
pn. „Dostawa pojemników na odpady (280 sztuk o pojemności 120 l; 70 sztuk o pojemności 240 l)”

ZZP.VIII/PZP/PN/D/2020.MA

 

 

19 lutego 2020 r.

 

 

 

 

28 lutego 2020 r.

 Informacja z otwarcia ofert

4 marca 2020 r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

27 marca 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony
na dostawy w ramach zadania
pn. „Dostawa   materiałów budowlanych do wykonania warstwy zewnętrznej izolacji termicznej, warstwy zbrojonej,  warstwy tynku silikonowego oraz kleju białego do płyt kamiennych.”

ZZP.VII/PZP/PN/D/2020.MA

 

 12 lutego 2020 r.

 17 lutego 2020 r.

 

 

 

 

21 lutego 2020 r.

 Informacja z otwarcia ofert

4 marca 2020 r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

8 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony
na dostawy w ramach zadania
pn. „Dostawa materiałów do budowy przyłączy oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”

ZZP.VI/PZP/PN/D/2020.MA

 

 

11 lutego 2020 r.

18 lutego 2020 r.

20 lutego 2020 r.

 

 

 

25 lutego 2020 r.

 Informacja z otwarcia ofert

4 marca 2020 r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

27 marca 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony
na dostawy w ramach zadania
pn. „Dostawa pojemników na odpady (280 sztuk o pojemności 120 l; 70 sztuk o pojemności 240 l)”

ZZP.V/PZP/PN/D/2020.MA

 

 

05 lutego 2020 r.

 

 

 

18 lutego 2020 r.

 

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony
na dostawy w ramach zadania
pn. „Dostawa   materiałów budowlanych do wykonania warstwy zewnętrznej izolacji termicznej, warstwy zbrojonej,  warstwy tynku silikonowego oraz kleju białego do płyt kamiennych.”

ZZP.III/PZP/PN/D/2020.MA

 

 27 stycznia 2020 r.

 

 

 

4 lutego 2020 r.

 Informacja z otwarcia ofert

11 lutego 2020 r.

 Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony
na dostawy w ramach zadania
pn. „Dostawa worków polipropylenowych na odpady (35 000 sztuk)”

ZZP.II/PZP/PN/D/2020.MA

 

 

22 stycznia 2020 r.

 

 

 

 

31 stycznia 2020 r.

 Informacja z otwarcia ofert

4 lutego 2020 r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

18 lutego 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony
na dostawy w ramach zadania
pn. „Dostawa pojemników na odpady (50 sztuk o pojemności 1100l)”

ZZP.I/PZP/PN/D/2020.MA

 

 

22 stycznia 2020 r.

 

27 stycznia 2020 r.

 

 

31 stycznia 2020 r.

 Informacja z otwarcia ofert

5 lutego 2020 r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

19 lutego 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

?
Skip to content