Przetargi wg regulaminu

 

Data ogłoszenia o przetargu: 19 październik 2018 r.

Nagłówek ogłoszenia

Specyfikacje

Inf. o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony
na usługi w ramach zadania
pn. „Wykonanie systemu monitoringu i sterowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”

ZZP.VI/S/PN/U/2018.ELC

19 październik 2018 r.

  SIWZ:

26 październik 2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych

 8 listopad 2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data ogłoszenia o przetargu:  5 kwiecień 2018 r.

Nagłówek ogłoszenia

Specyfikacje

Inf. o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony
na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Budowa tranzytowej sieci wodociągowej z miejscowości Siedlice do miejscowości Bielice”

ZZP.V/S/PN/RB/2018.ELC

  5 kwiecień 2018 r. SIWZ:

 

 Brak złożonych ofert w postępowaniu.

 

Data ogłoszenia o przetargu:  30 marzec 2018 r.

Nagłówek ogłoszenia

Specyfikacje

Inf. o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony
na usługi w ramach zadania pn. „Wykonanie systemu monitoringu
i sterowania sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej”

ZZP.IV/S/PN/U/2018.ELC

30 marzec 2018 r. SIWZ:

27 kwiecień 2018r.
Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ

Zmiana treści ogłoszenia

 13 lipca 2018r.:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Data ogłoszenia o przetargu:  29 marzec 2018 r.

Nagłówek ogłoszenia

Specyfikacje

Inf. o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony
na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowa Śląska – Etap II” – budowa kanalizacji sanitarnej tranzytowej Bukowa Śląska – Rychnów

ZZP.III/S/PN/RB/2018.ELC

29 marzec 2018 r. SIWZ:

10 kwiecień 2018r.:
Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data ogłoszenia o przetargu:  21 luty 2018 r.

Nagłówek ogłoszenia

Specyfikacje

Inf. o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony
na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowa Śląska – Etap II” – budowa kanalizacji sanitarnej tranzytowej Bukowa Śląska – Rychnów
ZZP.II/S/PN/RB/2018.ELC

21 luty 2018 r. SIWZ:

 23 marzec 2018r.:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Data ogłoszenia o przetargu:  16 luty 2018 r.

Nagłówek ogłoszenia

Specyfikacje

Inf. o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na „Budowę zbiornika wody uzdatnionej oraz wymiana pomp głębinowych i orurowania stacji uzdatniania wody”
znak sprawy ZZP.I/S/PN/RB/2018.ELC

16 luty 2018 r. SIWZ:

01 marzec 2018r.

 27 marzec 2018r. SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data ogłoszenia o przetargu: 23 listopad 2017 r.

Nagłówek ogłoszenia

Specyfikacje

Inf. o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony
na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Budowa zbiornika wody uzdatnionej oraz wymiana pomp głębinowych i orurowania stacji uzdatniania wody”

23 listopad 2017 r. SIWZ:

 Brak złożonych ofert
w przetargu

 

Data ogłoszenia o przetargu:  5 wrzesień 2017 r.

Nagłówek ogłoszenia

Specyfikacje

Inf. o wyborze oferty

 

Przetarg nieograniczony
naBudowa zbiornika wody uzdatnionej oraz wymiana pomp głębinowych i orurowania stacji uzdatniania wody”

5 wrzesień 2017r. SIWZ:

 

 

Brak złożonych ofert
w przetargu

 

Data ogłoszenia o przetargu:  16 sierpień 2017 r.

Nagłówek ogłoszenia

Specyfikacje

Inf. o wyborze oferty

 

Przetarg nieograniczony
na
Budowa zbiornika wody uzdatnionej oraz wymiana pomp głębinowych i orurowania stacji uzdatniania wody”

16 sierpień 2017 r. SIWZ:

 

 

Brak złożonych ofert
w przetargu

Data ogłoszenia o przetargu:  14 lipiec 2017 r.

Nagłówek ogłoszenia

Specyfikacje

Inf. o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony
na Dostawę materiałów
do budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Głuszyna – I etap”
 w ramach zadania  pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głuszyna – I etap”
(nr ZZP.VI/S/PN/D/2017.ELC)

 14 lipiec 2017 r. SIWZ:

25 lipiec 2017 r. SIWZ:

 

Data ogłoszenia o przetargu: 4 kwietnia 2017 r.

Nagłówek ogłoszenia

Specyfikacje

Inf. o wyborze oferty

Przetarg na „Dostawę materiałów Żwirki i Wigury”.

 4 kwietnia 2017 r.

SIWZ:

24 kwietnia 2017 r.

 

Data ogłoszenia o przetargu: 24 marca 2017 r.

Nagłówek ogłoszenia

Specyfikacje

Inf. o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony zgodnie z regulaminem ZZP.IV/S/PN/D/2017.ELC na dostawy pn. „Dostawa materiałów Apostoły”. 24 marca 2017 r.

SIWZ:

7 kwietnia 2017 r.

 

Data ogłoszenia o przetargu: 23 marca 2017 r.

Nagłówek ogłoszenia

Specyfikacje

Inf. o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony zgodnie z regulaminem ZZP.III/S/PN/D/2017.ELC na dostawy pn. „Dostawa hydrantów z armaturą”. 23 marca 2017 r.

SIWZ:

6 kwietnia 2017 r.

 

Data ogłoszenia o przetargu: 24 stycznia 2017 r.

Nagłówek ogłoszenia

Specyfikacje

Inf. o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony zgodnie z regulaminem ZZP.II/S/PN/D/2017.ELC na dostawy pn. „Dostawa pompowni ścieków do miejscowości Smarchowice Wielkie (Apostoły)”. 24 stycznia 2017 r.

SIWZ:

30 stycznia 2017 r.

6 lutego 2017 r.

 

Data ogłoszenia o przetargu: 5 stycznia 2017 r.

Nagłówek ogłoszenia

Specyfikacje

Inf. o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na: usługi w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki osadowej -€“ budowa systemu kogeneracji -€“ opracowanie dokumentacji projektowej” nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZZP.I/S/PN/U/2016.ELC. 5 stycznia 2017 r.

SIWZ:

19 stycznia 2017 r.

3 lutego 2017 r.