Archiwum zamówienia publiczne wg regulaminu

 

 

Data ogłoszenia o przetargu: 29 kwiecień 2019 r.
Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony na dostawy
pn. „Dostawa samochodu ciężarowego typu wywrotka w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym”.

  ZZP.IV/S/PN/D/2019.ELC

29 kwiecień 2019 r.

  SIWZ:

8 maj 2019 r.

 

16 maj 2019 r.

24 maj 2019 r.

Data ogłoszenia o przetargu: 29 kwiecień 2019 r.
Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony na dostawy
pn. „Dostawa koparki obrotowej na podwoziu kołowym w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym”

 ZZP.V/S/PN/D/2019.ELC

29 kwiecień 2019 r.

  SIWZ:

 

16 maj 2019 r.

24 maj 2019 r.

Data ogłoszenia o przetargu: 12 kwiecień 2019 r.
Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

 

Przetarg nieograniczony na dostawy
pn. „Dostawa samochodu ciężarowego typu wywrotka w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym”.

  ZZP.III/S/PN/D/2019.ELC

12 kwiecień 2019 r.

  SIWZ:

19 kwiecień 2019 r.

 

Brak złożonych ofert w postępowaniu

Data ogłoszenia o przetargu: 10 kwiecień 2019 r.
Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

 

Przetarg nieograniczony na dostawy
pn. „Dostawa koparki obrotowej na podwoziu kołowym w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym”

ZZP.II/S/PN/D/2019.ELC

10 kwiecień 2019 r.

  SIWZ:

19 kwiecień 2019 r.

 

 

Brak złożonych ofert w postępowaniu.

Data ogłoszenia o przetargu: 19 październik 2018 r.
Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
Przetarg nieograniczony
na usługi w ramach zadania
pn. „Wykonanie systemu monitoringu i sterowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”ZZP.VI/S/PN/U/2018.ELC
19 październik 2018 r.

  SIWZ:

26 październik 2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych

 8 listopad 2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data ogłoszenia o przetargu:  5 kwiecień 2018 r.
Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
Przetarg nieograniczony
na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Budowa tranzytowej sieci wodociągowej z miejscowości Siedlice do miejscowości Bielice” ZZP.V/S/PN/RB/2018.ELC
  5 kwiecień 2018 r. SIWZ:

 

 Brak złożonych ofert w postępowaniu.

Data ogłoszenia o przetargu:  29 marzec 2018 r.

 

Data ogłoszenia o przetargu:  5 wrzesień 2017 r.
Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony
naBudowa zbiornika wody uzdatnionej oraz wymiana pomp głębinowych i orurowania stacji uzdatniania wody”

5 wrzesień 2017r. SIWZ:

 

 

Brak złożonych ofert
w przetargu

Data ogłoszenia o przetargu:  16 sierpień 2017 r.
Nagłówek ogłoszenia

Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
 

Przetarg nieograniczony
naBudowa zbiornika wody uzdatnionej oraz wymiana pomp głębinowych i orurowania stacji uzdatniania wody”

16 sierpień 2017 r. SIWZ:

 

 

Brak złożonych ofert
w przetargu

Data ogłoszenia o przetargu: 4 kwietnia 2017 r.
Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
Przetarg na „Dostawę materiałów Żwirki i Wigury”.  4 kwietnia 2017 r.

SIWZ:

24 kwietnia 2017 r.

Data ogłoszenia o przetargu: 24 marca 2017 r.
Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
Przetarg nieograniczony zgodnie z regulaminem ZZP.IV/S/PN/D/2017.ELC na dostawy pn. „Dostawa materiałów Apostoły”. 24 marca 2017 r.

SIWZ:

7 kwietnia 2017 r.

Data ogłoszenia o przetargu: 23 marca 2017 r.
Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
Przetarg nieograniczony zgodnie z regulaminem ZZP.III/S/PN/D/2017.ELC na dostawy pn. „Dostawa hydrantów z armaturą”. 23 marca 2017 r.

SIWZ:

6 kwietnia 2017 r.

?
Skip to content